Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - VIEŠIEJI PIRKIMAI

APIE LAJM | VIEŠIEJI PIRKIMAI

Viešasis pirkimas – perkančiosios organizacijos atliekamas ir Viešųjų pirkimų įstatymu reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį.

Viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis LR teisės aktais:
Viešųjų pirkimų tarnyba >>>
Viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai >>>
CVP IS >>>
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas >>>

LAJM viešuosius pirkimus vykdo ir procesą kuruoja:
Viešųjų pirkimų specialistė
Monika Trumpickienė
Tel.:+370 46 397 256
El. paštas m.trumpickiene@lajm.lt