Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2020 m. archyvas

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2020 m. archyvas

2020-12-21

LAJM tradicinė kalėdinė popietė persikėlė į virtualią erdvę! 
Susirinkęs gausus būrys LAJM bendruomenės narių šiandien kartu pasidžiaugė atliktais darbais, įgyvendintomis idėjomis bei įveiktais iššūkiais, kuriuos atnešė 2020-ieji.
Kolegos vieni kitiems šiuo įtemptu laikotarpiu palinkėjo neprarasti pozityvumo, dalintis šiluma, meile ir ramybe! To linkime ir Jums! 
P.s. Neblėstančios šypsenos ir žybsinčios akys susitikimo metu parodė, koks svarbus yra bendruomenės ryšys!

2020-12-21
LAJM džiaugiasi ir vertina sėkmingą bendradarbiavimą su Klaipėdos Rotary klubu „Maris“! 
Jau nuo 2015 metų klubo „Maris“ iniciatyva kiekvienais metais yra skiriamos vienkartinės stipendijos LAJM jūrinių ir jūrų verslo studijų programų studentams, pasiekusiems aukštų akademinių rezultatų ir parodžiusiems ypatingą darbštumą, sugebėjimus ir aktyvumą mokslinėje veikloje.
Šiais metais vienkartinės stipendijos skirtos Rugilei Braslauskaitei, 19-L-177 grupės studentei iri Juliui Urbonui, 18-E-5 gr. studentui.
2020-12-18

LAJM bendruomenė sveikina ilgametę komandos narę, IT skyriaus vedėją, Uosto ekonomikos ir vadybos katedros lektorę dr. Eleną Valionienę, kuri 2020 m. grudžio 18 d. sėkmingai apgynė vadybos mokslo krypties disertaciją „Jūrų transporto sektoriaus patrauklumo vertinimas teorinio jūrų uosto valdymo modelio pagrindu“.
Septynių pėdų po kyliu!

2020-12-17
Dėkojame Lietuvos laivų savininkų asociacijos Vyk. direktoriui, LAJM lektoriui Gintautui Kutkai, kuris šiandien renginio "What are the future challenges in the global maritime industry?" metu savo žiniomis ir įžvalgomis pasidalino ne tik su studentais, bet ir su akademinės bendruomenės nariais, kitų jūrinių aukštųjų mokyklų bei laivybos įmonių atstovais.
Stengsimės, ir ateityje kviesti jūrinės industrijos atstovus diskusijai!
2020-12-15
LAJM pasiekė žurnalas „Reitingai“, tad mes savo ruožtu norime naujienomis pasidalinti su LAJM bendruomene. Geriausiais įvertinimas mums, kaip aukštajai mokyklai rengiančius itin aukštos kvalifikacijos specialistus - tai ne tik sėkminga jų integracija į darbo rinką (vadybos studijų programos absolventų įsidarbinamumas-100 prc), bet ir tai, kad remiantis STRATA duomenimis LAJM alumnai gauna didžiausius atlyginimus.
Džiaugiamės ir didžiuojamės, kadangi iniciatyva, inovacijos, atvirumas, jūrinė kultūra ir tradicijos – tai pagrindiniai dabartinės LAJM veiklos bruožai.
2020-12-15

Šiandien LAJM kolegos dalyvauja SKVC konferencijoje "Kokybiškas nuotolinių studijų įgyvendinimas".
Galime pasidžiaugti, kad pasidalinime gerąja praktika ir apvalaus stalo diskusijoje dalyvaus Rima Mickienė, LAJM Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai.

2020-12-14
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla kartu su partneriais Université Le Havre Normandie (Le Havre, France), World Maritime University (Malmo, Sweden), Ljubljana University (Portoroz, Slovenia) ir European League of Professional Development (Ukraina) 2020 m. gruodžio 14 d. - 2021 m. sausio 26 d. organizuoja nuotolinius mokymus - Stažuotę Ukrainos mokslininkams.
Pagrindinis tarptautinės stažuotės programos tikslas yra plėtoti Ukrainos aukštųjų mokyklų personalo profesionalų įgūdžius aukštojo mokslo modernizavimui ir inovacijoms transporto srityje pagal Europos aukštojo mokslo erdvės (EHEA) reikalavimus.
2020-12-08

2020 m. gruodžio 8-9 dienomis vyksta LAJM Kokybės vadybos sistemos išorinis auditas. Audito metu bus planuojamas vadybos sistemos gerinimas, analizuojama ir vertinama veiklos rizika, vadovybinė analizė, koregavimo veiksmai, aptariamas Klientų pasitenkinimas.

LAJM KVS taikymo sritis – jūrininkų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas. 

2020-12-03
2020-12-02 į LAJM atvyko Karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kpt. Giedrius Premeneckas, mokymo centro viršininkas kmdr. Klaidas Tolys, vadų kursų skyriaus viršininkas kmdr. ltn. Robertas Sniežik.
Vizito tikslas – stiprinti abipusiai reikšmingą bendradarbiavimą ir plėtoti Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus LAJM. Dalykiškoje ir draugiškoje aplinkoje buvo pasidalinta nuomone apie veiklos perspektyvas ir bendradarbiavimo su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija stiprinimą – kaip pagrindinį tikslą įvardijant didėjantį karininkų poreikį ypač jūrų laivuose, taip pat ir KJP sausumos padaliniuose.
2020-11-29
Jūrines tradicijas puoselėjanti Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla pirmą kartą vykdė Motorinių pramoginių laivų teorijos ir praktinio vairavimo egzaminus. Sėkmingai juos išlaikė penki "Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse" mokymo programos kursų klausytojai. 
Sveikiname ir linkime septynių pėdų po kyliu!
2020-11-23

2020 m. lapkričio 20 d. vyko neeilinis LAJM Akademinės tarybos posėdis, kurio metu LAJM AT pirmininke išrinkta Vilma LOCAITIENĖ.
Sveikiname AT pirmininkę ir linkime sėkmingų vadovavimo metų!

 

2020-11-23

LAJM bendruomenė nuoširdžiai sveikina su Lietuvos kariuomenės diena!
Linkime sėkmės tarnyboje, stiprybės siekiant kilnių tikslų, palaikymo bei neblėstančio ryžto tarnaujant Tėvynės labui!

2020-11-17

Lapkričio 11 d. LAJM vyko pirmasis susirinkimas dėl aukštosios mokyklos veiklos išorinio vertinimo 2021 metais.
Susitikimo metu direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai R. Mickienė pristatė pirmąjį veiklos etapą - aukštosios mokyklos savianalizės suvestinės rengimą. Taip pat pristatė SKVC gaires savianalizės suvestinės rengimui bei pateikė praktinių patarimų.

2020-11-09
Atsižvelgiant į Lietuvoje paskelbtą visuotinį karantiną,informuojame, kad nuo lapkričio 9 d.:
 • LAJM studijų procesas organizuojamas NUOTOLINIU BŪDU. Kontaktiniu būdu paskaitos vyks tik tiems studentams, kuriems prie dalyko tvarkaraštyje yra parašyta „LAJM“.
 • LAJM veikla organizuojama daliniu nuotoliniu būdu – derinant nuotolinį ir kontaktinį darbą.
 • LAJM biblioteka dirba daliniu nuotoliniu būdu. Jeigu Jums reikia knygų, esančių LAJM bibliotekoje, susisiekite su LAJM biblioteka telefonu +37046 397 262 arba el.p. biblioteka@lajm.lt.
Jeigu Jūs pajutote COVID-19 ligos simptomus arba Jums buvo nustatytas COVID-19 ligos faktas, privalote nedelsiant informuoti LAJM administraciją.
Kilus klausimams – susisiekite!
Rūpinkimės savo ir kitų sveikata!
2020-11-03
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla papildomai kviečia Baltarusijos abiturientus ir studentus studijuoti arba tęsti studijas LAJM, įskaitant turimus studijų universitetuose rezultatus.
Daugiau informacijos čia >> .
 
Nuo lapkričio 3 d. LAJM pradeda studijuoti 2 studentai iš Baltarusijos, kurie gavo valstybės finansavimą.
2020-11-01
Artėjant Vėlinėms LAJM bendruomenės nariai vandens keliu išėjo į Smiltynę pagerbti ir prisiminti išėjusius ir negrįžusius Jūrininkus bei Pirmąjį Lietuvos kapitoną Liudviką Stulpiną.Atplaukus į Smiltynę su greitaeigėmis valtimis “Lyra” ir Lajm’a” LAJM studentai kartu su direktoriumi V.Stankevič bei dėstytojais V.Pašinsku, E.Žagaru ir P.Tamašausku prie Albatroso ir Liudviko Stulpino paminklų padėjo gėles bei tylos minute pagerbė mirusiųjų atminimus..
 
2020-10-27

Atsižvelgiant į LR Vyriausybės nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“, informuojame, kad LAJM Jūrininkų mokymo centras nuo spalio 28 d. iki lapkričio 8 d. veiklą vykdo tik nuotoliniu būdu.

Kursų klausytojus kviečiame registruotis el.paštu arba telefonu.
Registracija ir papildoma informacija el.paštu: kursai@lajm.lt arba tel.nr. +37061819890.

 

2020-10-26

Nuo 2020 m. spalio 26 d. LAJM Jūrininkų mokymo centras nuotoliniu būdu pradeda „Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse“ mokymo kursus!
Teorinį mokymą ir praktinio laivo vairavimo treniruoklyje ir mokomajame laive ,,Lyra“ užsiėmimus veda patyrę LAJM dėstytojai kapitonai Sigitas Petraitis bei Vytautas Vaišutis. 
Džiaugiamės, kad nuo šio rudens LAJM akredituota ne tik kaip jūrininkų rengimo, bet ir kaip vidaus vandenų specialistų bei motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo institucija!

2020-10-26

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. AD1–1138 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų gabiems ir talentingiems Klaipėdos aukštųjų mokyklų I kurso studentams skyrimo 2020 metais“, paskirtos 32 stipendijos Informatikos, Inžinerinių ir technologijų studijų krypčių studentams. 
5 LAJM pirmakursiai gaus 100 Eurų stipendijas, kurios yra skiriamos 10 mėnesių laikotarpiui!

Džiaugiamės ir sveikiname!

2020-10-23
2020-09-14 posėdyje Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Akademinė Taryba, atsižvelgdama į reikšmingus studijų, pedagoginės ir vadybinės veiklos rezultatus, suteikė LAJM garbės vardą šioms ilgametėms LAJM darbuotojoms: 
Laimai PAULAUSKIENEI - inžinerijos krypties studijų dalykų dėstytojai, metodinės komisijos pirmininkei, Bendrųjų dalykų katedros vedėjai, Akademinės tarybos pirmininkei.
Tatjanai KOSMAČIOVAI - jūrinės anglų kalbos dėstytojai, studijų knygų autorei ir vertėjai, kuri sukūrė ir puoselėjo jūrų laivavedybos profesinės anglų kalbos kultūrą ir tradicijas LAJM.
Liubov MAKSIMOVIČ - jūrinės anglų kalbos dėstytojai, studijų knygų autorei ir vertėjai, kuri sukūrė ir puoselėjo laivų mechanikų profesinės anglų kalbos tradicijas LAJM.
Elenai MOZŪRAITIENEI - jūrinės anglų kalbos dėstytojai, studijų knygų autorei ir vertėjai, kuri sukūrė ir puoselėjo laivų mechanikų profesinės anglų kalbos tradicijas LAJM.
2020-10-22
Nepaisant šiandieninės situacijos, LAJM ir toliaus stengiasi, kad studentams būtų sudarytos sąlygos gilinti žinias su dėstytojais, turinčiais ilgametę patirtį tarptautinėje jūrinėje industrijoje! 
Šiais metais, kitaip nei įprastai, charizmatiškasis dr. Catalin Popa dėsto paskaitas Uosto ekonomikos ir vadybos katedros studentams virtualiai! Nepasaint atstumo dėstytojo paskaitos ir toliau išlieka įdomios, įtraukiančios ir produktyvios! 
2020-10-19

Gerbiami Kursų klausytojai,

Informuojame, kad nuo 2020 m. spalio 19 d. LAJM Jūrininkų mokymo centras priima tik iš anksto užsiregistravusius kursų klausytojus.
Išsami informacija apie kursus teikiama tik telefonu arba el.paštu.

Būtina išankstinė registracija! Su kiekvienu užsiregistravusiu klausytoju susisieksime.
Papildoma informacija:
el.paštu: kursai@lajm.lt
tel. Nr.: +370 618 19 890, +370 46 397 250, +370 46 397 261

 
2020-10-16

Atsižvelgdami į esamą COVID-19 situaciją ir rekomendacijas, didėjantį užsikrėtimų skaičiui Lietuvoje bei siekdami užtikrinti LAJM bendruomenės narių saugumą, norime Jus informuoti, kad nuo 2020 m. spalio 19 d. LAJM studijų procesas organizuojamas TIK NUOTOLINIU BŪDU.
Nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams kontaktiniu būdu paskaitos nevyks (išskyrus 4 ir 6 kurso ištęstinių studijų studentus, apie tai Juos informuos studijų administratorė R. Skirpstaitienė atskiru laišku).

Taip pat informuojame, kad nuo 2020 m. spalio 14 d. (trečiadienio) LAJM Studijų skyrius dirbs riboto lankymo režimu.

Norime patikinti, kad LAJM ėmėsi visų reikalingų priemonių mūsų bendruomenės saugumui užtikrinti ir situacijai koordinuoti.

Siekdami apsaugoti save ir kitus, kviečiame susipažinti su LAJM reagavimo į COVID-19 veiksmų gairėmis >>>.

Prašome Jūsų sąmoningumo saugant save, kitus ir mus visus!

2020-10-15
Informuojame, kad Lietuvos transporto saugos administracija akreditavo LAJM pateiktą mokymo programą „Pirmoji medicinos pagalba“ (angl. Medical First Aid), JRAB poskyris A-VI/4-1. LAJM Jūrininkų mokymo centras jau nuo 2020 m. spalio mėn. pradės organizuoti kursus!
Programos tikslas - suteikti klausytojams teorinių žinių bei praktinių įgūdžių kaip suteikti laive pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems nuo nelaimingų atsitikimų ar susirgimų.
Detalestė informacija apie kursų organizavimą ir registracija vykdoma el.paštu: kursai@lajm.lt telefonu: +37061819890; +37046397250.
2020-10-15
"Labai ačiū, LAJM!"- taip prasideda LAJM Erasmus studentės Ceren Degirmenci laiškas minint Erasmusdays. 
Ceren dėkinga Erasmus programai ir LAJM bendruomenei, už galimybę augti, tobulėti, atrasti.. Studijų LAJM metu įvyko svarbūs pokyčiai- Ceren suprato, kad nori likti Lietuvoje, pradėjo mokytis lietuvių kalbos ir toliau gilina profesines žinias magistrantūros studijose. 
Erasmus atveria galimybes!
2020-10-13
LAJM bendruomenė džiaugiasi ir sveikina LAJM Karjeros ir komunikacijos skyriaus Projektų specialistę Indrę Mickevičiūtę pradėjus studijuoti Jungtinės edukologijos mokslo krypties doktorantūros studijas! 
Studijos vykdomos Klaipėdos universitete kartu su Vytauto Didžiojo, Vilniaus, Mykolo Romerio bei Aveiro (Portugalija) universitetais.
Septynių pėdų po kyliu!
2020-10-10

Spalio 10 d. nepaisant darganoto oro, tęsiant praeitų metų patirtį, "Gintarinės jūrmylės" bėgime dalyvavo ir LAJM komanda!
Tai ne tik šaunus būdas išbandyti savo fizines jėgas, patirti varžybų azartą, bet ir galimybė pajausti jūrinio miesto dvasią!

2020-10-09
Norime pasidžiaugti, kad spalio 9 d. vyko LAJM inicijuotas Klaipėdos aukštųjų mokyklų tarptautinių studijų bei projektų specialistų susitikimas. Susitikimo dalyvės pasidalino gerąja patirtimi, suplanavo tolimesnio bendradarbiavimo gaires siekiant didinti Vakarų regiono tarptautiškumą!
Ir, žinoma, susipažino su laivo valdymo paslaptimis LAJM Jūrininkų mokymo centre!
Džiaugiamės bendradarbiavimu su Klaipėdos aukštųjų mokslo institucijomis!
2020-10-07

Nuo 2020 m. spalio 26 d. LAJM pradedami „Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse“ mokymo kursai.
Išlaikius egzaminus išduodamas tarptautinis motorinių pramoginių laivų laivavedžio pažymėjimas.

Kviečiame registruotis į mokymus laivavedžio pažymėjimui gauti.
Registracija ir detali informacija telefonu +37046397250, +37061819890 arba el.paštu kursai@lajm.lt

2020-10-06

Sulaukę palankaus vėjo LAJM pirmo kurso studijų programos “Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas” studentai su irkline valtimi “Junga LAJM” sėkmingai įveikė irklavimo praktiką plaukiant iš Smeltelės uostelio į Dreverną.
Tai pirmasis šių studentų jūrinis iššūkis!

2020-09-29

Rugsėjo 29 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje vyko projekto „Dėl Lietuvos Respublikos jūrinių laipsnių suteikimo, jūrinio laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių dokumentų išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų liudijimų išdavimo jūrininkams taisyklių patvirtinimo“ II-asis aptarimas.

2020-09-25

2020-09-25 LAJM dalyvauja tarptautiniame VII Baltijos Juodosios jūros ekonomikos forume, kuris vyksta Chersone (Ukraina), kuriame Direktoriaus pavaduotoja akedeminei veiklai R. Mickienė nuotoliniu būdu skaitė pranešimą "Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos ir Ukrainos jūrų akademijų bendradarbiavimo perspektyva".

 

2020-09-19

Rugsėjo 19 d. šiemet neįprastu metu – rudenį LAJM antro kurso visų studijų programų studentai prie Albatroso paminklo (Smiltynėje) iškilmingai prisiekė jūrai!

Studentai tradiciškai tarė iškilmingos priesaikos jūrai žodžius - prisiekė stiprinti Lietuvą kaip jūrų valstybę ir tikslingai panaudoti aukštojoje mokykloje įgytas žinias, vykdyti patikėtas pareigas, užduotis, būti dorais ir garbingais jūrininkais, jūrų verslo atstovais.

2020-09-16
Rugsėjo 15 d. į LAJM susipažinimo vizitui atvyko Danijos Karalystės ambasados Vilniuje Gynybos atašė Niels Henrik Johansen.
Susitikimo metu LAJM direktorius V. Stankevič, direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai R. Mickienė bei katedrų vedėjai J. Krochina, V. Dubra ir A. Nikolajus supažindino su jūrininkų rengimo sistema, LAJM veikla, LAJM mokymosi baze - moderniomis laboratorijomis bei treniruokliais.
2020-09-16
Studijų metų pradžią rugsėjo 14-ąją dieną minėjo LAJM pirmo kurso studentai!
Simboliška, tačiau jau rugsėjo 15-ąją pirmoji grupė pirmakursių išplaukė į pirmąjį mokomąjį reisą su burlaiviu BRABANDER!
Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje kuriamos naujos jūrinių studijų tradicijos – šiais metais, kaip ir praėjusiais, rugsėjo ir spalio mėnesiais vyks pirmojo kurso būsimųjų jūrininkų 2-3 dienų mokomieji reisai burlaiviu BRABANDER, aplankant artimiausius jūrų uostus.
2020-09-14

Studijų metų pradžią šiandien minėjo LAJM pirmo kurso studentai!
Sveikinimo žodžius tarė bei produktyvių studijų linkėjo LAJM direktorius Vaclav Stankevič, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, Lietuvos Jūrų Krovos Kompanijų Asociacijos Vykdomasis direktorius Robertas Valantiejus, Karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kapitonas Giedrius Premeneckas. 
Palaiminimą suteikė Karinių jūrų pajėgų kapelionas Remigijus Monstvilas.

2020-09-02
Išskirtinis dėmesys LAJM jūrinių studijų studentams!
Nuo šių studijų metų pradžios LAJM studentų uniformų antpečiai paženklinti ne tik studijuojamos specialybės motyvu (Mechanikų - sraigto motyvas, Laivavedžių – inkaro motyvas), bet ir juostelių skaičiumi, kurie žymi studijų kursą:
1 juostelė - 1 kursas
2 juostelės - 2 kursas
3 juostelės - 3 kursas
4 juostelės - 4 kursas
2020-09-01
Mieli studentai,
Informuojame, kad jau galite susipažinti su nuolatinių studijų paskaitų tvarkaraščiais. Nuolatinių-sesijinių studijų tvarkaraščiai kol kas suplanuoti tik rugsėjo 4 ir 5 dienomis,artimiausiu metu suplanuosime iki semestro galo.
Kviečiame susipažinti su Prevencinės priemonėmis studijų proceso metu, pasikeitusiu paskaitų laiku.
P.S. Dėl vykdomų remonto darbų, pirmosiomis rugsėjo savaitėmis, įėjimas į LAJM vidų vyksta tik iš kiemo pusės.
Rūpinkimės savo ir kitų sveikata!
Linkime sėkmingų studijų!
2020-09-01
Mieli pirmakursiai, 
Nuolatinių studijų, Informatikos, Inžinerinių ir technologijų studijų krypčių grupių, studentai gali pretenduoti į Klaipėdos miesto savivaldybės skirtą stipendiją.
Nuo rugsėjo 1 d. iki 28 d. skelbiamas I kurso studentams stipendijų skyrimo paraiškų priėmimo konkursas. 
Daugiau informacijos >>>
2020-08-31
Vidaus vandenų transporto specialistų dėmesiui!
Informauojame, kad nuo šiol Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla rengs vidaus vandenų transporto specialistus ir motorinių pramoginių laivų laivavedžius!
 
Detalestė informacija ir registracija:
el.paštu: kursai@lajm.lt
tel. Nr.: +37061819890; +37046397242; +37046397261
2020-08-26
Rugpjūčio 26 d. į LAJM susipažinimo vizitui atvyko naujai išrinktas Karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kapitonas Giedrius Premeneckas. Susitikimo metu naujasis KJP vadas susipažino su LAJM veikla bei mokymosi baze, aptarė aktualius kausimus dėl glaudesnio bendradarbiavimo LAJM studijų procese, KJP darbuotojų mokymo galimybių, Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (JKVM) patrauklumo didinimo priemonių įgyvendinimo. 
2020-08-24

Mieli studentai, informuojame Jus:
Nuolatinių studijų antro - ketvirto kurso studentams paskaitos startuoja rugsėjo 1 dieną, o pirmo kurso nuolatinių studijų studentams - rugsėjo 14 d.
Sesijinių ir ištęstinių studijų studentams paskaitos vyks pagal patvirtintą paskaitų grafiką.
Visą informaciją studentams išsiųsime el. paštais, taip pat skelbsime LAJM internetinėje svetainėje.
Iki naujų susitikimų!

SVARBU: Siekiant užtikrinti saugumo dėl COVID-19 reikalavimus, LAJM patalpose būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius, kitas priemones), laikytis saugaus atstumo, tinkamos rankų higienos bei čiaudėjimo etiketo.

2020-08-23

Mes tikime laisve ir demokratijos siekiu, todėl palaikykime ir tuos, kurie jos trokšta. Parodykim savo vienybę pasauliui bei parodykime savo kaimynams, kad mums rūpi, mes juos palaikom ir esame su jais kartu.
Šį sekmadienį, minint Baltijos kelio dieną, kviečiame visą LAJM bendruomemę ir studentus dalyvauti akcijoje Klaipėdos laisvės kelias (plačiau>>>)!

Jis prasidės Šiauriniame rage ir tęsis Danės krantine iki Biržos tilto, nuo jo pasuks Herkaus Manto gatve į Liepų g. ir tęsis iki Palangos plento.
Aprangos kodas - balta spalva. 
Prašome dalyvių būti su pirštinėmis ir su kaukėmis.
2020-08-22
Rugpjūčio 22 d. Karo laivų flotilėje kario prisieką davė devyniolika Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos pirmakursių studentų  - Lietuvos kariuomenės jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (JKVM) klausytojų.
 
 
 
 
 
2020-08-20
Rugpjūčio 20 d. po sėkmingo pirmojo LAJM studentų Vadų kursų klausytojų plaukimo, Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilėje rytinės rikiuotės metu buvo palaiminta LAJM irklinė valtis „JUNGA LAJM“.
Nuo šių studijų metų pradžios LAJM studentams bus pradedami irklavimo užsiėmimai!
2020-08-19

LAJM pirmo kurso studentai - Vadų kursų klausytojai pradėjo vasaros karines pratybas, kurių metu patikrina pirmaisias mokslo metais įgautas žinias ir ištvermę.
Pirmą kartą pratybų metu Kuršių marių bangas skros LAJM irklinė valtis "JUNGA LAJM", su kuria Vadų kursų klausytojai pasiruošę plaukti nuo Drėvernos uostelio iki KJP laivų flotilės Klaipėdoje ir atgal.
Sėkmingų jūrinių išbandymų!

2020-08-14

Pasirinkus Laivų elektros įrenginių eksploatavimo, Laivų energetinių įrenginių eksploatavimo ar Laivybos ir logistikos informacijos sistemos studijų programas IR įstojusiems į VF studijų vietas yra galimybė kas mėnesį gauti 200 Eurų tikslinę skatinamąją stipendiją!
Stipendijas skiria LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija.
Nesnausk! Rinkis LAJM ir pildyk prašymą studijuoti per LAMA BPO!

 

2020-08-11

Rugpjūčio 11 d. LAJM direktorius V. Stankevič, direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai R. Mickienė bei katedrų vedėjai V. Dubra ir A. Nikolajus dalyvavo iškilmingoje Karinių jūrų pajėgų (KJP) vadų pasikeitimo ceremonijoje. Penkerius metus nuo 2015 m. KJP vadovavusį flotilės admirolą A. Mockų pakeitė jūrų kapitonas G. Premeneckas.

No description available.

2020-08-06
LAJM ir Chersono jūrų akademija yra Baltijos Juodosios jūros ekonomikos forumo steigėjos.
Forumas per metus išsiplėtė suvienydamas ne tik jūrų akademijas, bet ir jūrų valstybes, jūrų uostus, jūrų verslo kompanijas.
2020-07-29

2020-07-29 Klaipėdos miesto savivaldybė paskelbė studentų, kuriems už aktualius Klaipėdos miestui baigiamuosius darbus buvo skirta 500 eurų premija! Džiaugiamės, kad visi vertinimui pateikti darbai buvo įvertinti ir apdovanoti. Sveikiname Eveliną Staponkutę, Inetą Kanapeckaitę, Evaldą Kiltinavičių ir Juliją Liebaitę bei jų baigiamųjų darbų vadovus už puikiai parengtą profesinio bakalauro baigiamąjį darbą ir  reikšmingus Klaipėdos miestui rezultatus. 

2020-07-26
Greitaeigių valčių kursų pratybos LAJM laive "Lyra", startavusios birželio mėn. Dangėje, liepos mėn. persikėlė į Drevernos uostelį ir tapo praktinių užsiėmimų tradicija.
2020-07-25
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM) liepos 25 d. 15 val. kviečia jūrininkus bei savo absolventus dalyvauti Jūrininkų susitikime!
Kviečiame pabendrauti, pasidalinti patirtimi, prisiminimais, pasidžiaugti koncertine programa.
Renginys vyks LAJM vidiniame kieme (I.Kanto g. 7).
Renginio organizatoriai: Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Lietuvos jūrininkų sąjunga, Jūros veteranų asociacija, Jūrų kapitonų asociacija.
Renginyje prašome laikytis LR Vyriausybės nustatytų sveikatos saugos taisyklių ir rekomendacijų. 
2020-07-14
Ir šiemet Klaipėdos savivaldybė ketina skirti 10 premijų studentams, kurių pasiūlymai miestui bus patraukliausi. Premijų fondas siekia 5 tūkst. eurų. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai vertinimui galėjo būti pateikta ne daugiau kaip 5 apginti darbai su rekomendacijomis premijoms gauti iš kiekvienos aukštosios mokyklos.
Linkime didžiausios sėkmės LAJM absolventams, pristatant darbus jau liepos 14 d. antradienį Klaipėdos m. savivaldybės posėdyje!
2020-06-26
Birželio 26 d. Diplomų šventės metu Mokyklos Akademinė taryba suteikė Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos garbės vardus:
LAJM bendruomenės garbės nario vardas suteiktas: Ričardui Zažeckiui, Jonui Baltaramonaičiui, Vladimirui Borovichinui ir Idmontui Lukauskui. Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos garbės alumnais pripažinti Sigitas Šileris ir Ričardas Lučka, o garbės mecenato vardas suteiktas Onai Mitalienei.
2020-06-26
Tradiciškai diplomų šventės metu įteiktos specialios stipendijos:
 • UAB „Hoegh LNG Klaipeda” stipendijos įteiktos Lukui Bizauskui, Edgarui Tamošaičiui, Edgarui Lingiui, Valerijai Tkačiovai ir Artur Šešel.
 • Klaipėdos pramonininkų asociacijos stipendijos teko Audriui Gadeikiui ir Laurynui Macikui.
 • Algirdo Mitalo vardo stipendiatu tapo Šarūnas Venckus.
2020-06-26
Birželio 26 d. Lietuvos aukštosios jūreivystės mokykloje iškilmingos diplomų įteikimo ceremonijos metu studijų baigimą liudijantys dokumentai buvo įteikti 103 absolventams. Šiais metais aukštąją mokyklą baigė 32 laivavedžiai, 33 laivų mechanikai inžinieriai, 29 logistai, 9 uosto ir laivybos vadybininkai. Šeši absolventai studijas baigė su pagyrimu.
Šventėje dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministras A.Monkevičius, Klaipėdos miesto meras V.Grubliauskas ir kiti garbūs svečiai.
Sėkmės visiems mūsų absolnetams, septynių pėdų po kyliu!
2020-06-25
Lithuanian Maritime Academy nuotrauka.Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla pateikė prašymą Lietuvos transporto saugos adiministracijai akredituoti vidaus vandenų transporto specialistų rengimo programas.
Jau greitai Jūrininkų mokymo centras pradės VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ rengimą!
Detalesnė informacija:
el.paštu: kursai@lajm.lt
tel. Nr.: +370 618 19 890
2020-06-18
Šiomis dienomis LAJM paskutiniųjų kursų studentai laiko baigiamuosius kvalifikacinius egzaminus!
Baigiamąjį kvalifikacinį egzaminą sudaro dvi dalys: teorinė ir praktinė. Egzaminas apima žinių ir praktinių įgūdžių tikrinimą ir vertinimą profesinės veiklos srityse.
2020-06-14

Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilėje vyko Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos IV kurso studentų, Vadų kursų klausytojų, Lietuvos karininko priesaikos ceremonija.

Sveikiname studentus sėkmingai baigus Jaunųjų karininkų vadų mokymus!

2020-06-13
Saulėtą šeštadienio pavakarę Klaipėdos miesto simbolis – burlaivis „Meridianas“ – tradiciškai paskelbė vasaros sezono pradžią, išskleidęs naujas neįprastas bures. Orginalias bures tradiciškai kėlė LAJM studentai.
2020-06-09

Lithuanian Maritime Academy nuotrauka.Birželio 11, 12 dienomis Uosto vadybos ir ekonomikos katedros 17-T-10, 17-TS-2, 16-V-23, 16-VS-1 grupių studentai rengiasi ginti baigiamuosius darbus. 
Iš viso studijas baigti rengiasi 38 studijų programų Jūrų transporto logistikos technologijos bei Uosto ir laivyos valdymas studentai.

Linkime studentams sėkmės!

2020-06-05
Laivų energetnių įrenginių eksploatavimo studijas baigia 16-M-175 ir 14-MI-60 grupių studentai.
Baigiamieji darbai bus ginami birželio 9, 10 ir 11 dienomis. Baigiamasis kvalifikacinis egzaminas vyks keletą dienų - teorinė egzamino dalis pogrupiams vyks birželio 16 d. ir 17 d., o praktinė dalis treniruoklyje - 18 d. ir 19 d.

LAJM paskutiniųjų kursų studentams - ypatingas metas, linkime studentams sėkmės!

2020-06-04
Jūrų laivavedybos studijas baigti rengiasi 16-L-170, 16-L-171 ir 14-LI-60 grupių studentai, iš viso 33.
Baigiamieji darbai bus ginami birželio 9-10 dienomis. Baigiamasis kvalifikacinis egzaminas vyks keletą dienų - teorinė egzamino dalis pogrupiams vyks birželio 16 d. ir 17 d., o praktinė dalis treniruoklyje - 18 d. ir 19 d.
 
Būsimiesiems laivavedžiams linkime sėkmės, puikių įvertinimų ir ...septynių pėdų po kyliu!
2020-05-22

Atkreipdami dėmesį į esamą situaciją bei didelį kursų klausytojų skaičių primename, kad Jūrininkų mokymo centre kursai vykdomi TIK pagal išankstinę klientų registraciją.
Kursų klausytojų grupės, šiai dienai, formuojamos iki 5-6 žmonių užtikrinant apsaugos ir saugos reikalavimus, tad tiksliai pasakyti kada konkretus klientas bus pakviestas dalyvauti kursuose negalime, todėl prašome kursų klausytojų supratingumo bei kantrumo.

Primename, kad Jūrininkai, kuriems skubiai reikalingas jūrinių dokumentų pratęsimas, gali kreiptis į LTSA el.paštu mardep.paslaugos@ltsa.lrv.lt
Daugiau informacijos >>> 
Anglų kalba >>>

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA! SU KIEKVIENU KLAUSYTOJU SUSISIEKSIME!
Papildoma informacija:
el.paštu: kursai@lajm.lt
tel. Nr.: +370 618 19 890

2020-05-20
LAJM visu greičiu prasidėjo studentų pasirengimas baigiamųjų darbų gynimui, o būsimieji jūrininkai ruošiasi laikyti ir baigiamuosius kompetencijos vertinimo egzaminams jūriniam laipsniui gauti. 
Parengiamasis baigiamųjų darbų gynimas vyksta katedrose visiems jau tapusiu įprastu nuotoliniu būdu, o pasirengimas treniruokliais baigiamajam egzaminui prasidės kiek vėliau.
Šią vasarą sėkmingai užbaigti studijas ketina daugiau nei 100 LAJM studentų: 34 būsimieji laivavedžiai, 37 laivų mechanikai ir 37 jūrų transporto logistikos technologai.
2020-05-15
Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos bendruomenė nuoširdžiai sveikina 70-mečio proga buvusį ilgametį savo darbuotoją gerb. Vladimirą Borovichiną.
V. Borovichinas atsakingai dirbo direktoriaus pavaduotojo studijoms, vėliau praktiniam mokymui pareigose bei dirbo dėstytoju.
Už nuoširdų ir ilgametį darbą 2017 m. buvo įteiktas Lietuvos Respublikos jūrų transporto darbuotojo garbės ženklas. Su dėkingumu prisimename kolegos įgyvendintas idėjas bei darbus. Septynių pėdų po kyliu asmeniniame gyvenime bei kūryboje!
2020-05-11
Nuo gegužės 18 d. planuojami šie pakartotiniai (refresh) kursai:
1.Asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės mokymo programa (JRAB skyrius A-VI/1,1-4; 20 val./2 d.);
2.Darbo su gelbėjimosi valtimis bei plaustais ir gelbėjimo valtimis (išskyrus greitaeiges gelbėjimo valtis) mokymo programa (JRAB skyrius A-VI/2-1; 14 val./1,5 d.);
3.Specialaus gaisrų gesinimo mokymo programa (JRAB skyrius A-VI/3; 14 val./1,5 d.).
Užtikrinant apsaugos ir saugos reikalavimus bus formuojamos grupės iki 6 žmonių, laikomasi visų rekomendacijų.
Primename, kad kursų teorinės paskaitos vyksta nuotoliniu būdu.
Būtina išankstinė registracija! Su kiekvienu klausytoju susisieksime!
Papildoma informacija:
el.paštu: kursai@lajm.lt
tel. Nr.: +370 618 19 890
2020-05-07
Gegužės 7 dieną minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla sveikina Klaipėdos žurnalistus, redaktorius, leidėjus ir kitus spaudos darbuotojus su profesine žurnalistų švente!
Nuoširdžiai dėkojame visiems už jūreivystės aktualijų skleidimą, objektyvų ir atsakingą dėmesį jūrinės valstybės kasdienybės klausimams. Ypatingai sveikiname uostamiesčio marinistikos žurnalistų bendruomenę, kuri išsiskiria vieningumu ir kūrybiškumu.
2020-05-06
LAJM stabiliai išlieka tarp lyderiaujančių Lietuvos aukštųjų mokyklų!
2020 metais pagal žurnalo „Reitingai“ sudaromus Lietuvos aukštųjų mokyklų reitingus Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla tarp valstybinių kolegijų (surinkusi 65 balus) užima 3 vietą!
Galime didžiuotis, nes esame verti ir vertinami!
2020-05-04
Lithuanian Maritime Academy nuotrauka.2020-04-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 428, leidžiama organizuoti praktinius mokymus jūrininkams!
Teorinis mokymas vykdomas, kaip ir anksčiau, nuotoliniu būdu, o užtikrinant apsaugos ir saugos reikalavimus, praktiniai mokymai treniruokliuose jau pradedami nuo 2020-05-04.
Atvykstančių į praktinius mokymus prašome turėti apsauginę veido kaukę, vienkartines pirštines. Įėjimas į Jūrininkų mokymo centrą iš LAJM vidinio kiemo (sekite nuorodas).
 
Būtina išankstinė registracija! Su kiekvienu klausytoju susisieksime telefonu!
Papildoma informacija:
el.paštu: kursai@lajm.lt
tel. Nr.: +370 618 19 890
2020-04-24

Balandžio 24-ąją 89-ąjį gimtadienį švenčia jūrų kapitonas ir ilgametis Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos dėstytojas, buvęs šios mokyklos direktorius Jonas Baltramonaitis.
Sveikatos ir Septynių pėdų po kyliu!

2020-04-23

Lithuanian Maritime Academy nuotrauka.Kviečiame LAJM studentus ir absolventus dalintis video įrašais, kurie leistų pamatyti darbo jūroje kasdienybę: darbą ir poilsio akimirkas, džiugias ar kitas sudėtingas bei įdomias situacijas.
Taip mes paminėsime  gegužės 20 d.  - Europos jūros dieną!
Video laukiame el. paštu karjera@lajm.lt arba FB paskyroje Lithuanian Maritime Academy.
Studento Žygimanto Eidėno nuotrauka.

2020-04-08

Lithuanian Maritime Academy nuotrauka.

Informuojame, kad JMC organizuoja kursus nuotoliniu būdu pagal šias mokymo programas:
 • "Saugos mokymo visiems jūrininkams kursų programa" (JRAB skyrius A-VI/6-1);
 • "Jūrininkų, kuriems paskirtos su apsauga susijusios pareigos, kursų mokymo programa"; (JRAB skyrius A-VI/6-1,2)
 • "Laivo apsaugos pareigūno mokymo kursų programa" (JRAB skyrius A-VI/5; A-VI/6-1,2);
 • "Kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo kursai laivavedžiams"  (JRAB skyrius A-II/1, A-II/2, A-VIII/2);
 • "Jūreivių ruošimo mokymo  programa" (JRAB skyrius A-II/4).
Išankstinė registracija ir informacija:
el.paštu: kursai@lajm.lt
tel. Nr.: +370 618 19 890
2020-04-08

LAJM Erasmus+ programos koordinatorė Indrė M. kvietė LAJM studentus virtualiai sužinoti daugiau apie Erasmus+ programos galimybes rudens semestrui. Studentų aktyvumas, klausimai parodė jų didelę motyvaciją dalyvauti atrankoje rudens semestre studijoms užsienyje. Jei kas nespėjote, kviečiame pasidomėti plačiau >>> 

2020-03-30
Lithuanian Maritime Academy nuotrauka.2020-03-30 LAJM bendruomenė nuoširdžiai sveikina 80-ojo jubiliejaus proga savo ilgametį Radiolokacinio treniruoklio vedėją, docentą, jūrų kapitoną Ričardą ZAŽECKĮ!
LAJM Akademinė taryba, atsižvelgdama į reikšmingus mokslinės, pedagoginės veiklos rezultatus bei inovatyvų elektroninių treniruoklių taikymą jūrininkų rengime, suteikia Ričardui Zažeckiui LIETUVOS AUKŠTOSIOS JŪREIVYSTĖS MOKYKLOS GARBĖS VARDĄ ir įteikia apie tai liudijantį garbės vardo pažymėjimą Nr.1!
2020-03-23

Gerbiami Kursų klausytojai,
Informuojame, kad gavus leidimą iš LTSA Jūrų departamento, nuo 2020 m. kovo 23 d. LAJM Jūrininkų mokymo centras turi galimybę, pagal klausytojų poreikį, organizuoti nuotoliniu būdu kvalifikacijos tobulinimo kursus arba jų teorinę dalį, kurių vykdymui nereikalingas praktinių įgūdžių mokymas. Praktiniai užsiėmimai bus vykdomi iškart pasibaigus karantinui, tad taip bus galima sutrumpinti pilną kursų lankymo laiką.
Kursų klausytojus kviečiame registruotis el.paštu arba telefonu.

Registracija ir papildoma informacija el.paštu: kursai@lajm.lt arba tel.nr. +37061819890.

2020-03-12
Informuojame, kad Vadovaujantis Valstybės ekstremaliųjų situacijų komisijos sprendimu ir nurodymais dėl koronaviruso pandemijos pavojaus bei LAJM direktoriaus 2020-03-12 įsakymu Nr. V-31:
nuo 2020 m. kovo 13 iki 30 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje studijos bus vykdomos nuotoliniu būdu pagal esamą paskaitų, atsiskaitymų ir konsultacijų tvarkaraštį.
Praktikumai ir paskaitos treniruokliuose ir (arba) laboratorijose atidedamos vėlesniam laikui.
Dėstytojai pateiks paskaitų, praktikumų ir savarankiško darbo medžiagą bei užduotis, priims atsiskaitymus ir konsultuos studentus taikant informacines komunikacines priemones bei virtualią studijų aplinką.

Maloniai prašome sekti informaciją el.paštuose bei lajm.lt svetainėje
2020-03-06
LAJM vyko seminaras mokytojams UGDYMAS KARJERAI: MOKYTOJŲ VAIDMUO MOKINIAMS RENKANTIS PROFESIJĄ. Lektorius Gintaras Sarafinas dalijosi patirtimi, kaip mokytojas gali padėti moksleiviams pasirinkimų kelyje.
2020-02-27

Vasario 27-29 dienomis vyko LAJM Atvirų durų dienos - OPEN DOOR DAYS‘2020! Atvykę moksleiviai turėjo galimybę pabendrauti su LAJM studentais, dėstytojais, aplankyti auditorijas, laisvalaikio zonas, išbandyti modernius mokomuosius treniruoklius, sužinoti stojimo į LAJM aktualijas.

2020-02-27
Vasario 27 d. Šiauliuose vyko XX Lietuvos kolegijų studentų sporto žaidynių lengvosios atletikos finalinės varžybos.
Šiose varžybose LAJM Uosto ekonomikos ir vadybos ketedros studentas Marius Smalkis iškovojo bronzos medalį 60 metrų sprinto rungtyje (7.66sek.).
Sveikiname! 
2020-02-22
LAJM darbuotojai turiningai ir prasmingai leido šeštadienį išvykoje į Vilnių. LAJM Darbo taryba organizavo ekskursiją, kurios metu aplankė Valdovų rūmus, Prezidentūrą, Vilniaus požemius. Itin graži iniciatyva, stiprinanti darbuotojų bendruomeniškumą!
 
2020-02-21
2020-02-21 vyko LAJM diplomų įteikimo šventė, kurios metu absolventams buvo įteikti 88 profesinio bakalauro diplomai! Šventėje dalyvavo Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto viceministras prof.Valdemaras Razumas, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, LAJM tarybos nariai. Skambėjo sveikinimo žodžiai, muzika, gera nuotaika lydėjo visą šventės laiką.
Septynių pėdų po kyliu!
2020-02-14

LAJM buvo organizuojama Vasario 16-osios paminėjimui skirta paskaita "Vasario 16-osios Lietuvos valstybės genezė ir pasiekimai". Paskaitą skaitė svečias, KU istorikas dr. Vytautas Jokubauskas.

2020-02-14
Vasario 14-16 d. vyko tradicinis Šviesų festivalis, kuriame nušvito LAJM.
Instaliacija „Laivų karavanas“ - tapo mažų ir didelių laivų ir laivelių uostu. Šviečiantys ryškūs laivai pasitiko kiekvieną festivalio svečią ir leido pajusti jūrinę dvasią ir šventinę nuotaiką.
2020-02-06
„Internetas studijų programos neišrinks“ – tokiu šūkiu visus jaunuolius ir mokytojus šiais metais pasitiko tarptautinė mokymosi, studijų ir karjeros planavimo paroda STUDIJOS 2020. Tai – didžiausia tarptautinė studijų ir karjeros planavimo paroda Lietuvoje ir Baltijos šalyse.
LAJM komanda moksleiviu kvietė susipažinti su studijų galimybėmis.
2020-01-23

Sausio 23d. Kaune, Žalgirio arenoje vyko „Aukštųjų mokyklų mugė 2020“.
Čia susitiko aukštojo mokslo atstovai, būrėsi esami ir būsimieji studentai. Mugėje įsikuręs LAJM stendas, kvietė moksleivius susipažinti su jūrinėmis studijomis, pasirinkimo galimybėmis, priėmimo tvarka.

2020-01-22
Nuo sausio 22 d. LAJM erdvėse eksponuojama Lietuvos jūrų muziejaus parengta paroda "Prie Lietuvos laivyno ištakų, žmonės ir laivai". 
 
 
Kviečiame apsilankyti!
 
 
 
2020-01-15
Vyko susitikimas su jūrininkus įdarbinančios įmonės UAB "Boskalis Baltic" atstovais.
Susitikimo tikslas - jūrinio plaukiojimo praktikos ir karjeros galimybės. Po susitikimo būsimieji laivavedžiai ir mechanikai dalyvavo pokalbiuose dėl galimybės atlikti jūrinio plaukiojimo praktiką šios kompanijos laivuose!
2020-01-15

Kviečiame LAJM bendruomenę dalyvauti Sausio 15-tai - Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos dienai paminėti renginiuose!

 

2020-01-14

LAJM atidaryta Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus paroda, skirta Sausio 15-tai - Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos dienai paminėti.
Parodos atidarymo metu LAJM bibliotekos skaitykloje prof. dr. Vygantas Vareikis skaitė paskaitą „1923 m. Klaipėdos sukilimas. Istoriniai faktai ir kontraversijos“.
Paroda bus eksponuojama Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje (I. Kanto g. 7) I aukšte prie bibliotekos.

2020-01-12
 
 
Kviečiame LAJM bendruomenę dalyvauti Sausio 13-jai – laisvės gynėjų dienai paminėti Klaipėdoje renginiuose!
 
 
2020-01-10
Moksleivi, jau 6-ojoje „Studijų regatoje“ rasi atsakymus į savo klausimus ir išvaikysi abejones dėl karjeros pasirinkimo. Nes čia, susitikimo su tavimi laukė Klaipėdos aukštųjų ir profesinių mokyklų bei įtakingiausių vakarų Lietuvos įmonių atstovai.
Mugėje įsikūręs LAJM stendas, kvietė moksleivius susipažinti su jūrinėmis studijomis, pasirinkimo galimybėmis, priėmimo tvarka.
2020-01-08

Nuo 2020-01-08 LAJM paskutiniųjų kursų studentams - ypatingas metas, prasidėjo uosto specialistų katedriniai gynimai, laikomi baigiamieji būsimųjų laivavedžių, laivų mechanikų ir laivų elektromechanikų kvalifikaciniai egzaminai bei vyksta baigiamųjų darbų gynimas.
Linkime studentams sėkmės!