Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2022 m. archyvas

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2022 m. archyvas

2022-12-28
Lietuvos jūrų muziejus, pažymėdamas Lietuvos, jūrinės valstybės 100-metį, parengė ir išleido meninį-edukacinį leidinį „Su jūra mes didesni“. Talpiame formate pristatoma trumpa Lietuvos tapsmo jūrine valstybe istorija ir brėžiami rytdienos horizontai su šių dienų jūros herojais, taip įkvepiant jaunus žmones atsigręžti į jūrą ir rinktis jūrines profesijas. Modernia vizualinės raiškos forma sukurti Nepriklausomos Lietuvos kapitonų portretai kuria tiltus per šimtmetį, aktualizuojasi, skatina pažinti tą laiką, kai Lietuvai atgavus Klaipėdos kraštą ėmė kurtis nacionalinis laivynas.
2022-12-09
Gruodžio 9 d., penktadienio popietę, sėkmingai baigiamuosius darbus apgynusiems ir kvalifikacinius egzaminus išlaikiusiems Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos 4 kurso studentams atvykusiems iš Ukrainos Chersono valstybinės jūrų akademijos, nuotaikingos ir iškilmingos šventės metu, buvo įteikti profesinio bakalauro diplomai!
Sveikinimo kalbas sakė Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius Vaclav Stankevič, Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, Ukrainos Chersono valstybinės jūrų akademijos rektorius Vasyl (Vasyljevič) Cherniavskyi, Oleg Grygoriuk, Ukrainos jūrininkų profesinės sąjungos (MTWTU, Ukraina) pirmininkas ir kiti, o jų žodžiuose buvo akcentuojamas didžiulis Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos indėlis, padėkos už puikiai parengtus absolventus bei linkėjimai absolventams.
2022-12-07
Gruodžio 7 d. Jūrinės energetikos verslo ir politikos forumo "Pokyčių vėjas" metu, kartu su parteriais Klaipėdos universitetu, Klaipėdos valstybine kolegija ir Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centru pasirašyta itin reikšminga bendradarbiavimo sutartis su tarptautine atsinaujinančios energetikos įmone „RWE Renewables“.
RWE Renewables yra pirmaujanti atsinaujinančios energetikos srityje bei antroje vietoje pagal valdomų jūros vėjo parkų skaičių pasaulyje.
2022-12-06
Gruodžio 5–6 dienomis Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Simona Briedienė Lisabonoje dalyvauja tarptautiniame „Erasmus+“ seminare „Language Policy and the European Strategies“. 
Renginys yra skirtas visų formaliojo švietimo sektorių – bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo ir aukštojo mokslo ir studijų – institucijų atstovams.
Plačiau apie seminarą skaitykite čia
2022-12-05
Informuojame, kad nuo gruodžio 12 d. organizuojami Jūreivių mokymo kursai!
Asmenys, baigę kursus, įgyja Jūreivio kvalifikaciją.
Registracija vyksta: telefonu +370 618 19 890, el.paštu kursai@lajm.lt
2022-12-02
LAJM studentų komanda dalyvavo Tarptautiniame tiksliųjų mokslų konkurse ,,Sužinok-Apskaičiuok-Įsimink 2022“, kurį jau penktą kartą organizavo Klaipėdos valstybinė kolegija technologijų fakultetas.
2022-11-28
Lapkričio 28 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje vyko LR Seimo Jūrinių reikalų komisijos išvažiuojamasis posėdis, kuriame dalyvavo seimo nariai, mokslo įstaigų bei jūrinio sektoriaus organizacijų atstovai.
2022-11-27
LAJM lektorė Karolina Mickutė lapkričio 23-25 dienomis Lisabonoje dalyvavo konferencijos Ralf Dahrendorf Roundatble diskusijoje "Next Generation" ir pristatė „Naujos kartos Lietuva“ plano teisinį vertinimą.
2022-11-25

Lapkričio 25 d. LAJM prasidėjo studentų, atvykusių iš Ukrainos Chersono valstybinės jūrų akademijos, baigiamųjų darbų gynimai ir baigiamieji kvalifikacinių egzaminų laikymai jūriniam laipsniui gauti.
Linkime sėkmės, puikių įvertinimų ir ...septynių pėdų po kyliu!

2022-11-17
Lapkričio 17 d. LAJM lankėsi Muitinės departamento generalinis direktorius Darius Žvironas, Klaipėdos teritorinės muitinės direktorė Rita Kunickienė ir Muitinės mokymo centro direktorė Ieva Vizgirdienė.
Susitikimas organizuotas siekiant išplėtoti bendradarbiavimą rengiant muitinės specialistus, turinčius muitinės veiklos žinių ir galinčių dirbti muitinės jūrų uosto postuose.
2022-11-17
LAJM lankėsi NATO (Force Integration Unit, NFIU) vadas pulkininkas Peter Nielsen.
Susitikimo metu buvo pristatyta LAJM veikla, jūrininkų rengimo procesas Lietuvoje, glaudus ir ilgametis bendradarbiavimas su Karinėmis Jūrų pajėgomis vykdant Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus.
2022-11-16
Lapkričio 15 dieną Šiaulių valstybinėje kolegijoje vyko Lietuvos kolegijų sporto žaidynių vaikinų futbolo B diviziono finalai.
LAJM vaikinų futbolo komanda iškovojo antrąją vietą!
Dėkojame komandai už nuostabią pergalę ir LAJM vardo garsinimą!
2022-11-14
Nuo šiol organizuojami "Darbo laivuose, plaukiojančiuose poliariniuose vandenyse" (STCW poskyrio A-V/4 lentelė A-V/4-1) pradinio rengimo kursai.
Mokymo programa skirta laivų kapitonams, vyriausiems kapitono padėjėjams ir budintiems kapitono padėjėjams, paskirtiems dirbti laivuose, plaukiojančiuose poliariniuose vandenyse (pagal Poliarinių vandenų kodekso nuostatas).
2022-11-09
Lapkričio 9 d. LAJM svečiavosi naujai prie Lietuvos jūrinio klasterio prisijungę Ignitis Renewables atstovai.
Susitikimo metu diskutuota apie organizacijų sinergiją bei galimas bendradarbiavimo kryptis, pristatyta LAJM instrastruktūra.
2022-11-09
Baltijos jūros regionas atsidūrė įvairių geopolitinių neramumų sūkuryje – energetikos krizė, Rusijos karas Ukrainoje, ekonominės sankcijos Baltarusijai, Rusijai ir kiti pastarojo meto įvykiai kelia vis didesnius iššūkius logistikai ir laivybai. Šių klausimų aptarimui buvo skirta tarptautinė konferencija “Balticseas4: BALTIC SEAS CONFERENCE - EDITION IV - CRISIS, WAR AND LOGISTICS IN EUROPE: FROM ASSESSMENT TO FORESIGHT“, kuri vyko lapkričio 7 dieną Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje (LAJM) Klaipėdoje ir lapkričio 9-ąją Vytauto Didžiojo universitete (VDU) Kaune.
2022-11-04
LAJM direktorius V. Stankevič trumpai pristatė 2017-2022 m. kadencijos Tarybos veiklos rezultatus, įsimintinus projektus bei svarbius sprendimus. Direktorius padėkojo Tarybos nariams už jų veiklą LAJM taryboje. 
Išrinkti naujos 2022-2027 metų kadencijos Tarybos nariai pirmajame Tarybos posėdyje pasirašė įsipareigojimą vadovautis LAJM bei visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytas funkcijas.
Balsų dauguma LAJM tarybos pirmininku išrinktas Vaidotas Šileika, UAB Klaipėdos konteinerių terminalo gen. direktorius.
Taryba yra kolegialus LAJM valdymo organas, sprendžiantis strateginius aukštosios mokyklos veiklos klausimus, į kurį įtraukiami ne tik LAJM akademinės bendruomenės, bet ir visuomenės atstovai.
2022-11-04
LAJM pirmo aukšto fojė atidaryta fotografo Vyto Karaciejaus paroda "Jūrų kapitonai - prezidentai, karaliai, imperatoriai".
Daugiau apie parodos atidarymą>>>
Maloniai kviečiame apsilankyti!
2022-10-27

Spalio 26 - 27 dienomis Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla studentus kvietė dalyvauti renginių cikle, kurių metu studentai turėjo išskirtinę galimybę sužinoti apie dominančias įmones, įstaigas, organizacijas, užmegzti sėkmingam karjeros startui naudingus ryšius. Išgirsti tikslinę informaciją, nuo ko pradėti jūrinę karjerą.
Žinoma, nestigo informacijos apie sėkmingą lyderystę bei šių dienų tendencijas - savęs reprezentavimą socialinėje erdvėje!

2022-10-24

Su giliu liūdesiu pranešame, kad mirė ilgametis tolimojo plaukiojimo kapitonas, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos absolventas, darbuotojas, garbės alumnas a.a. Sigitas Šileris.

Baigęs jūrinę karjerą patirtimi su studentais dalinosi dėstydamas navigacijos, locijos ir laivo ekonomikos dalykus, laisvalaikiu rašydamas knygas apie jūrininkus ir jų ryšį su jūra, o visuomeninę veiklą susiedamas su asociacijos Jūrų kapitonų klubas veikla.
2014 m. pirmasis Lietuvos istorijoje buvo apdovanotas Liudviko stulpino medaliu už ypatingus nuopelnus Lietuvos vandens transportui ir jūrų pramonei.
2022-10-24
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla tęsdama tradiciją, kviečia mokytojus, mokyklų ir gimnazijų darbuotojus į nemokamą seminarą „UGDYMAS KARJERAI: pagalba mokiniams renkantis karjerą“,
Seminaro metu bus tobulinama ugdymo karjerai kompetencija, siekiant, kad mokytojo vaidmuo padedant moksleiviams rinktis profesinį kelią būtų kuo tikslingesnis ir kryptingesnis.
Seminaras vyks 2022 m. spalio 25 d., antradienį, nuo 10 val.
 
2022-10-19
2022 m. spalio 19 d. Studijų programos "Laivų elektros įrenginių eksploatavimas" vadovė Gintvilė Šimkonienė, lektoriai Renata Jackuvienė ir Eugenijus Žagaras dalyvavo tarptautinėje konferencijoje pramonės skaitmeninimo tema „Making Industry 4.0 real“ ir susipažino su pramonės atstovų gerąja patirti ir praktiniais verslo pavyzdžiais žengiant transformacijų keliu.
2022-10-17
Tęsdamas glaudžius bendradarbiavimo ryšius, jūrininkų įdarbinimo kompanijos Oj CREW (UAB Gartruda) direktorius Artur Truš įteikė LAJM direktoriui Vaclav Stankevič 3D spausdintuvą, skirtą studentų praktiniams užsiėmimas.
2022-10-14

Šiandien Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM) ir Vilniaus Gedimino techniko universitetas (VILNIUS TECH) pasirašė susitarimą dėl transporto ir logistikos mokslo ir studijų klasterio įkūrimo. Naujasis klasteris iš esmės pakeis transporto ir logistikos mokslo bei studijų situaciją ir svariai prisidės prie Lietuvos transporto sektoriaus pažangos.

2022-10-14
Spalio 13 d. įvyko PROFADIENIO finalinis renginys. PROFADIENIO tikslas yra padėti jauniems žmonėms suprasti verslo įmonių darbo virtuvę, gvildenti įdomius klausimus, išbandyti patyriminį mokymąsi, kuris galbūt netgi padarys lemtingą posūkį profesiniam sprendimui.
Dėkojame PROFADIENIO LAJM komandai: Viktorijai Paulauskaitei, Eglei Grišinaitei, Žilvinui Studžinskui, Eligijui Averkinui, Gleb Tatukov ir lektorei Jūratei Žukauskaitei.
2022-09-30
Startavo nauji studijų metai pirmo kurso studentams iš skirtingų užsienio šalių ir LAJM bendruomene. Jau trečius metus džiaugiamės stiprėjančia tarptautiškumo dvasia, įkvepiančia kultūrų įvairove, patirties sklaida ir profesiniu tobulėjimu LAJM bendruomenę. Šiandien turime daugiau nei 200 tarptautinių studijų studentų.
2022-09-29
Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje (LAJM) vyko naujos Tarybos narių rinkimų procesas. Taryba yra kolegialus LAJM valdymo organas, sprendžiantis strateginius aukštosios mokyklos veiklos klausimus, į kurį įtraukiami ne tik LAJM akademinės bendruomenės, bet ir visuomenės atstovai.
2022-09-28
Rugsėjo 28 d. Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius Vaclav Stankevič lankėsi Vilniaus Gedimino technikos universitete (VILNIUS TECH). Susitikimo metu su VILNIUS TECH rektoriumi prof. dr. Romualdu Kliuku buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės ir iškelta unikali idėja – sukurti visų transporto rūšių (sausumos, oro ir vandens) mokslo ir studijų klasterį. Taip bus apjungiamas aukštųjų mokyklų intelektinis ir technologinis potencialas, dalinamasi sukaupta ilgamete patirtimi rengiant aukštos kvalifikacijos kelių, geležinkelių, aviacijos ir laivybos bei logistikos specialistus ir vykdant mokslinius bei taikomuosius tyrimus.
2022-09-28

Kviečiame studentus trečiadienį 12 val.,dalyvauti susitikime, kurio metu savo istorijomis ir gerąja patirtimi dalinsis buvę Erasmus+ programos dalyviai, o tarptautinių ryšių skyrius supažindins su atrankos reikalavimais bei pristatys šalis ir aukštąsias mokyklas į kurias galima išvykti.
ERASMUS+ atveria galimybes!

2022-09-25

Pirmieji išbandymai ir pirmosios patirtys!
LAJM jūrinių studijų studentai pradeda praktinius irklavimo ir buriavimo užsiėmimus Drevernos uoste su LAJM mokomaisias laivais JUNGA ir BARDAS.

2022-09-23
Rugsėjo 23 d. nuo 9.30 iki 12 val. Jūrinės bendruomenės narius kviečiame dalyvauti seminare "Maritime Cybersecurity: real needs or prospective innovations?". Patirtimi dalinsis ekspertų grupė iš Prancūzijos.
Vieta: Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, I. Kanto g. 7.
2022-09-13
Lietuvos kolegijų studentų verslumo diena „Profadienis“ kviečia burtis visų studijų programų studentus į LAJM komandą ir iš arčiau susipažinti su darbo verslo įmonėse užkulisiais!
Atrankos renginys vyks rugsėjo 28 d. 10 val. 120 aud., kurį moderuos UAB „Emplonet“ bei ekspertiniai partnerių atstovai.
REGISTRACIJA VYKDOMA ČIA
 
2022-09-12

2022 m. rugsėjo 14-16 d. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla ir Liepojos jūrų koledžas kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje - praktinėje konferencijoje.

2022-09-09
Taryba tvirtina aukštosios mokyklos viziją, misiją, strateginį veiklos planą, struktūros pertvarkos planus, metinę veiklos ataskaitą, metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, šios sąmatos įvykdymo ataskaitą ir atlieka kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje.
Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, iki 2022 m. rugsėjo 26 d. 11.00 val. asmeniškai arba registruotu laišku Rinkimų komisijai privalo pateikti dokumentus. 
2022-09-09
Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje (LAJM) prasideda naujos Tarybos narių rinkimų procesas. Taryba yra kolegialus LAJM valdymo organas, sprendžiantis strateginius aukštosios mokyklos veiklos klausimus, į kurį įtraukiami ne tik LAJM akademinės bendruomenės, bet ir visuomenės atstovai.
Taryba sudaroma penkerių metų kadencijai iš vienuolikos narių – penkių LAJM darbuotojų, keturių išorinių narių, dviejų LAJM Studentų atstovybės skiriamų ir renkamų narių.
2022-09-05
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla sėkmingai plečia bendradarbiavimą!
LAJM ir OJ CREW - tarptautinė, dinamiška jūrinio personalo atrankos kompanija, sudarė bendradarbiavimo sutartį.
2022-09-05
Klaipėdos miesto savivaldybė Klaipėdos miesto aukštųjų mokyklų absolventams šiemet skyrė 10 premijų už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus. Net 4 premijos skirtos Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos absolventams.
Didžiuojamės ir sveikiname!

2022-09-02

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Ukrainos jūrų transporto darbuotojų sąjunga ir ITF Seafarers Trust fondas rugsėjo 1-ąją sudarė trišalę sutartį dėl Chersono jūrų akademijos trečiakursių studijų, kurias nutraukė karas Ukrainoje. Nuo sausio nauja ukrainiečių grupė tęs mokslus Klaipėdoje.

Plačiau skaitykite Lrytas.lt straipsnyje 

2022-09-01
Startavo nauji studijų metai!
Jų pradžią šventėme su gausiu būriu pirmakursių, dėstytojų ilgamečiais partneriais. Pasirinkę LAJM - jūrų verslo atstovų kalvę, studentai jau pirmąją dieną pajuto jūrinę dvasią - Mariose plaukiojo laivu, o kelionės metu su Klaipėdos uosto istorija supažindino LAJM dėstytojas dr. Klaidas Perminas.
Linkime, kad visus ateinančius metus nestigtų energijos ir užsidegimo, kuriuo spinduliavome šventės metu!
 
2022-08-26

Penktadienį LAJM lankėsi Susisiekimo ministerijos ministras Marius Skuodis.
Susitikimo metu buvo aptartos jūrininkų rengimo aktualijos. Direktorius Vaclav Stankevič ir kolegos pristatė naujų kompetencijų ir studijų plėtros galimybes, mokslinės veiklos plėtros perspektyvas, kvietė apžiūrėti studijų technologinę bazę bei išbandyti LAJM navigacinio treniruoklio valdymą.

2022-08-24
Artėjant naujiems studijų metams ir tęsiant dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo iniciatyvą, bendradarbiaujant su laivybos kompanija AB „DFDS Seaways” rugpjūčio mėnesį 16 LAJM dėstytojų ir darbuotojų dalyvavo stažuotėse, DFDS Seaways jūrų keltuose, plaukiančiuose maršrutais Klaipėda–Kylis–Klaipėda ir Klaipėda–Karlshamnas–Klaipėda.
Pagrindinis stažuotės tikslas - tobulinti dėstytojų dalykines kompetencijas, įgyti praktinės patirties.
 
Džiugu, kad stažuočių metu dėstytojai laivuose sutinka LAJM alumnus!
2022-08-04
2022 m. rugpjūčio 4 d. Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Jūrų departamento Laivybos priežiūros skyriaus specialistai planuoja atlikti akredituotos mokymo įstaigos Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla planinį priežiūros patikrinimą.
 
2022-07-28
Jūrininkų pagerbimo ceremonijos metu, Smiltynėje, prie „Albatroso“ paminklo, pagerbti labiausiai nusipelnę jūrinės ir uosto bendruomenės atstovai.
2022-06-28
Birželio 27 d. popietę, Klaipėdos koncertų salėje, iškilmingos ceremonijos metu buvo įteikti diplomai absolventams. Per šiuos metus LAJM išleido 122 absolventus. Ši šventė ypatinga – diplomai buvo įteikti ne tik LAJM absolventams, bet ir 2 studentams iš Ukrainos Chersono valstybinės jūrų akademijos, kurie dėl šiandieninės situacijos studijas baigė Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje.
2022-06-15
Lygiai prieš savaitę nuaidėjo Lietuvos jūrų muziejus inicijuotas aplinkos išsaugojimo ateities kartoms projektas „Tvarios ateities kūrėjų laboratorija BE ATLIEKŲ. 2022“.
Dėkojame studentų komandai Laurynui Latiškui, Julijai Ivanonai, Titui Ragauskui, Agnei Vaičekauskaitei, Kostui Gedminui ir komandos koordinatorei Indrei Diksei. Taip pat dėkojame dėstytojai Renatai Jackuvienei, kuri inspiravo šią idėją, pasidalino žiniomis apie pasaulyje jau taikomas drenažo gaudykles.
 
2022-06-09
Birželio 9 d. 10.30-15.00 val. Lietuvos jūrų muziejus kartu su 9 mokslo įstaigų studentais, tarp kurių yra LAJM komanda, ir mokiniais inicijuoja nemokamų edukacinių veiklų dieną lankytojams „NUO EGO prie EKO“.
Tądien studentai ir mokiniai ves savo sukurtus edukacinius užsiėmimus muziejaus ekspozicijose ir iš naujo kvies atrasti taip reikalingą ekologinį pilietiškumą, skatins dalyvių asmenybių virsmą nuo EGO prie EKO.
2022-06-07
Birželio 1-23 dienomis LAJM vyksta studentų baigiamųjų darbų gynimai ir jūrinių studijų studentų baigiamieji kvalifikacinių egzaminų laikymai jūriniam laipsniui gauti.
Šią vasarą studijas baigia Jūrų laivavedybos, Laivų energetinių įrenginių eksploatavimo, Jūrų transporto logistikos technologijų, Uosto ir laivybos įmonių finansų studijų programų studentai.
Absolventams linkime sėkmės, puikių įvertinimų ir ...septynių pėdų po kyliu!
2022-06-06

Birželio 6 dieną LAJM lankėsi svečiai iš World Maritime University.
Svečiams pristatėme Lietuvos švietimo sistemą, jūrininkų rengimo Lietuvoje ypatumus, pasidalinome patirtimi kas nuveikta siekiant populiarinti jūrinę kultūrą ir kuria linkme judame skatindami jaunus žmones rinktis jūrines profesijas.

2022-06-01

Šiandien prasidėjo prašymų studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose registravimas LAMA BPO sistemoje lamabpo.lt interneto svetainėje.

Daugiau apie LAJM vydomas studijų programas rasite čia

2022-05-23
Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje skelbiamas viešas konkursas pagrindinėms dėstytojo pareigoms užimti pagal LAJM dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatus
Dokumentai priimami Personalo skyriuje (I.Kanto g. 7, Klaipėda, 126 kab.) iki 2022 m. birželio 1 dienos.
Išsamesnė informacija skelbiama Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.
 
2022-05-21
Laivų parado atidarymo metu, gegužės 21 d. 12 val. vyks iškilminga ceremonija, kurios metu LAJM studentai prisieks stiprinti Lietuvos, kaip jūrų valstybės prestižą, tikslingai panaudoti aukštojoje mokykloje įgytas žinias, vykdyti patikėtas pareigas, užduotis, būti dorais ir garbingais jūrininkais, jūrų verslo atstovais.
Taip pat renginio metu Karinių jūrų pajėgų Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojai ištardami svarbiausios gyvenime priesaikos, Kario priesaikos žodžius, prisieks Lietuvos vėliavai, įsipareigos prieš save, savo artimuosius, Tėvynę ir jos žmones, negailėdami savo jėgų ir gyvybės ginti Lietuvos valstybę, puoselėti ir ginti jos laisvę.
2022-05-17

Gegužės 17 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje lankėsi NAFTOMAR įmonės atstovai, kurių vizito tikslas yra bendradarbiavimo galimybės su LAJM dėl studentų jūrinių praktikų atlikimo įmonės laivuose.

2022-05-17
Gegužės 16-20 dienomis Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje lankosi Rumunijos, Turkijos ir Slovėnijos aukštųjų mokyklų studentai, kurie dalyvauja mokymuose "Moksliniai tyrimai, susiję su taikomąja chemija, skirta jūrų aplinkos apsaugai" įgyvendinant projekto BLUE4SEAS veiklas.
2022-05-13

Informuojame, kad Lietuvos transporto saugos administracija akreditavo LAJM pateiktą mokymo programą "Medicininė priežiūra" (angl. Medical Care) JRAB poskyris A-VI/4, 4-6.
Programa skirta jūrininkams, kuriems skiriama atsakomybė už medicininę priežiūrą laive.
Mokymų metu įgytos teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai padės kokybiškai teikti medicininę priežiūrą ligoniams ir nukentėjusiems tol, kol jie yra laive ir imtis neatidėliotinų efektyvių veiksmų.

2022-05-13

2022-05-11 įvyko pirmasis LAJM mokslinės draugijos „SOCIETAS MARIS ACADEMICA“ narių susitikimas. 

2022-05-10
Remiantis žurnalo „Reitingai“ duomenimis, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM) ir toliau išlieka tarp lyderiaujančių valstybinių kolegijų - 4 vieta 2022 m. valstybinių kolegijų reitinge!
LAJM Alumnai kuria pridėtinę vertę regionui ir išlieka geriausiai vertinami darbdavių!
Vertinimas atliktas remiantis sociologinėmis darbdavių apklausoms ir užimtumo tarnybos duomenimis, kaip kolegijų alumnams sekėsi įsidarbinti praėjus 9 mėn. po studijų baigimo.
Kuriama pridėtinė vertė ir darbdavių vertinimas – atspinti studijų kokybę, reikmę ir svarbą regionui.
2022-05-09

2022 m. gegužės 5-6 dienomis Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje svečiavosi  Marlow Navigation Co. Ltd. atstovai: Martin Bankov , Janis Kanusevskis ir Eugenija Bronnikova.

2022-05-06
Penktadienį po trumpos pertraukos įvyko ilgai lauktas ir sugrįžęs moksleivių konkursas JŪRŲ KELIAIS 2022, kuriame dėl pagrindinio prizo - kelionės DFDS keltu rungėsi 11 komandų iš Vakarų regiono.
Po net keletą valandų trukusios intensyvios kovos pirmąją vietą ir kelionę į Švediją laimėjo - Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija, antrąją vietą iškovojo Klaipėdos Vydūno gimnazija, o trečioji atiteko Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijos moksleiviams.
2022-05-05
Skelbiama nuo 2022-05-03 šios sudėties Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Akademinės tarybos (AT) sudėtis:
1. dr. Jelena BELOVA, docentė;
2. dr. Simona BRIEDIENĖ, docentė;
3. Mantas DAUGALAS, studijų programos „Laivų elektros įrenginių eksploatavimas“ 21-E-8 gr. studentas;
4. Stasys DONĖLA, lektorius;
5. Kostas GEDMINAS, studijų programos „Uosto ir laivybos valdymas“ 21-V-181 gr. studentas;
6. Arvydas JANKAUSKAS, lektorius;
7. Vilma LOCAITIENĖ, lektorė, studijų programos „Jūrų transporto logistikos technologijos“ vadovė;
8. Rima MICKIENĖ, lektorė;
9. Ingrida SKIPARIENĖ, lektorė;
10. dr. Eduardas SPIRIAJEVAS, docentas, studijų programos „Uosto ir laivybos valdymas“ studijų programos vadovas (AT pirmininkas);
11. Vaclav STANKEVIČ, LAJM direktorius;
12. Gintvilė ŠIMKONIENĖ, lektorė, studijų programos „Laivų elektros įrenginių ekslpoatavimas“ vadovė;
13. Robert VALVIK, studijų programos „Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas“ 21-M-181 gr. studentas;
14. Eugenijus ŽAGARAS, lektorius;
15. dr. Audronė ŽUKAUSKAITĖ, docentė.
2022-04-28
Balandžio 28 d. LAJM vyks susitikimas su Pietų Danijos universiteto atstovais, kurie sukūrė praktinį simuliacinį žaidimą „RoRo Shipping Game“. Universiteto atstovai interaktyviai žaidimo metu LAJM studentams sieks perteikti supratimą kaip atlikti pagrindinius logistikos darbo procesus RoRo Shipping4.
Žaidimo simuliacijoje dalyvaus studijų programų "Jūrų transporto logistiko technologijos", "Uosto ir laivybos valdymas" bei "Laivybos ir logistikos informacijos sistemos" studentai.
2022-04-22
Balandžio 5 dieną vyko Lietuvos kolegijų sporto žaidynių merginų tinklinio finalai, balandžio 6 dieną Kauno kolegijoje vyko Lietuvos kolegijų sporto žaidynių vaikinų krepšinio B diviziono finalai, o balandžio 21 dieną vyko Lietuvos kolegijų sporto žaidynių vaikinų tinklinio B diviziono finalinis ketvertas.
Dėkojame visoms  LAJM komandoms už gerus rezultatus, už ryžtą ir norą varžytis ir tikimės ateityje dar daugiau pergalių!
 
2022-04-15

Balandžio 11-15 dienomis vyko LAJM Atvirų durų dienos, kuriose dalyvavo rekordinis moksleivių skaičius.
Šiais metais atvėrę LAJM duris ne tik pristatėme studijų programas, priėmimo reikalavimus, LAJM bendruomenę, bet ir pakvietėme pasimatuoti kiekvieną išskirtinę profesiją.

2022-04-15

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM) ir Ukrainos jūrų akademijos glaudžiai bendradarbiauja nuo 2019 m. – rengia dėstytojų mokslines stažuotes ir konferencijas,seminarus bei projektus, todėl prasidėjus karui Ukrainoje Chersono valstybinės jūrų akademijos vadovybė kreipėsi į LAJM prašydama padėti jų baigiamojo kurso studentams, tuo metu atlikusiems praktiką jūrų laivuose, užbaigti studijas Lietuvoje.

2022-04-14

2022 m. balandžio 14 d. LAJM akademinės bendruomenės narių (išskyrus studentus) susirinkime įvyko Akademinės tarybos narių rinkimai.

AT Rinkimų komisija skelbia LAJM AT narių rinkimų rezultatus.

2022-04-04 LAJM įsteigta mokslinė draugija ,,Societas Maris Academica".
2022-03-29
Asmenys, baigę kursus, įgyja Jūreivio kvalifikaciją. Jūreivių kursų (angl. Ordinary Seaman, STCW A-II/4) trukmė 194 val., kaina 432 Eur.
Baigusiems kursus, suteikiama 50 proc. nuolaida "Asmeninio išgyvenimo" (angl. Basic Safety Training, STCW A-VI/1, 1-4) kursams.
Kursų trukmė 68 val., kaina su nuolaida 195 Eur.
Registracija vyksta: telefonu +370 618 19 890, el.paštu kursai@lajm.lt
2022-03-28

LAJM nuo 2022 m. kovo 28 d. pagal Erasmus+ programą atvyko dėstyti paskaitas studentams svečiai iš Rumunijos, Academia Navală "Mircea cel Bătrân": Ms. Edith-Hilde Kaiter, Mr. Ionut Christian Scurtu and Mr. George Novac. Džiaugiamės galėdami pasidalinti patirtimi su kolegomis, kartu pristatyti svečius LAJM studentams, praturtinti paskaitų turinį naujais mokymosi metodais.

2022-03-25
Kovo 22 d. - tarptautinė Frankofonijos diena, todėl visą kovo mėnesį pasaulyje vyko renginiai šiai dienai pažymėti.
LAJM kovo 25 d. kvietė į virtualų seminarą „Frankofonija jūrų sektoriuje: studijos, mokslas, industrija / Francophonie maritime: études, sciences, industrie“.
Seminaro įrašas 
2022-03-24
Kovo 21-23 dienomis R. Mickienė ir E. Valionienė Rumunijoje dalyvavo Academia Navală "Mircea cel Bătrân" organizuotame projekto MARS-NET „Maritime Simulators and Training Facilities Network for Enhancing the Exchange of Good Practices and Digital Learning“, pirmajame  seminare.
 
2022-03-23
Prie LAJM bendruomenės prisijungė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai, kurie nuo kovo mėnesio pradėjo studijuoti Jūrų laivavedybos ir Laivų energetinių įrenginių eksploatavimo studijų programose.
Aktyvų laisvalaikį, krepšinį ir tinklinį mėgstanti Raminta gyvenime vadovaujasi mintimi „Aš niekada negalėsiu pakeisti vėjo krypties, tačiau aš visuomet galėsiu pritaikyti bures taip, kad pasiekčiau savo tikslą.“
Nuo vaikystės mašinomis, technika ir varikliais besidomintis Laurynas pasirinko inžinerines studijas, kurios praplės jo žinias ne tik mašinų variklių, bet ir laivo jėgainės valdymo srityse.
Maksimalistė Eimantė drąsiai žengia į priekį teigdama "Atėjau, pamačiau, nugalėjau.
2022-03-18
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM) suteikia galimybę Ukrainos studentams tęsti Ukrainoje pradėtas studijas arba stoti į LAJM.
Profesinio bakalauro studijų programos (dėstoma anglų, rusų kalba):
  • Jūrų laivavedyba; 
  • Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas;
  • Laivų elektros įrenginių eksploatavimas; 
  • Jūrų transporto logistikos technologijos;
  • Uosto ir laivybos valdymas;
  • Laivybos ir logistikos informacijos sistemos.
Kiekvienas priėmimo į studijas atvejis yra individualus ir bus vertinamas atskirai.
Studijų programos "Jūrų laivavedyba", "Laivų energetinių įrenginių ekspoatavimas" ir "Laivų elektros įrenginių eksploatavimas" yra suderintos su Chersonos valstybine akademija (Kherson State Maritime Academy).
2022-03-15 2022 m. kovo 10 d., ketvirtadienį, Mersino universiteto Jūreivystės fakultete surengta konferencija „Pasaulinės tendencijos ir geopolitika, formuojanti transporto ir logistikos plėtrą“.
2022-03-10
Kovo 10 d. Ketvirtadienį 11 val., kviečiame pasidžiaugti kartu su LAJM studentais, kurie bus apdovanoti už puikius studijų rezultatus, aktyvią visuomeninę veiklą!
Taip pat bus įteiktos LAJM socialinių partnerių įsteigtos stipendijos studentams pasiekusiems aukštų akademinių rezultatų ir parodžiusiems ypatingą darbštumą, sugebėjimus ir aktyvumą mokslinėje bei visuomeninėje veikloje.
2022-02-28

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su ISCID-CO Tarptautine verslo mokykla iš Diukerko.

2022-02-25
1948 m. vasario 25 d. tuometinės TSRS Ministrų Tarybos nutarimu Nr. 471, TSRS žuvies pramonės ministerijos ir TSRS aukštojo mokslo ministerijos įsakymu Nr. 344/94 buvo įsteigta Klaipėdos jūreivystės mokykla, šiandieninė Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla.
Ši diena reikšminga Lietuvos - jūrinės valstybės idėjai, nes aukštojoje mokykloje iki šių dienų yra rengiami profesionalai jūrai ir uostui, Lietuvai ir pasauliui!
Vivat academia!
2022-02-24
Lietuvos universitetų rektorių konferencija ir Lietuvos kolegijų direktorių konferencija griežtai smerkia Rusijos Federacijos karinius veiksmus prieš nepriklausomą Ukrainos valstybę. Lietuvos aukštosios mokyklos solidarizuojasi su Ukrainos aukštosiomis mokyklomis, jų darbuotojais, dėstytojais, studentais ir visa ukrainiečių tauta.
2022-02-24

Vasario 24 d., nuotoliniu būdu LAJM studentai buvo pakviesti dalyvauti Erasmus+ renginyje mobilumui studijuoti/atlikti praktiką.
Tarptautinių ryšių skyrius supažindino studentus su Erasmus+ programa ir atrankos kriterijais. LAJM laivavedybos studijų studentai pasidalino savo patirtimi studijuojant Rumunijoje, tuo tarpu uosto ir laivybos studijų programos studentės įspūdžiais ir patirtimi iš Kroatijos. Svečiai iš Slovėnijos, Liublianos universiteto, pristatė savo aukštąją mokyklą, Erasmus+ studentai pakvietė LAJM studentus pasinaudoti Erasmus+ programos galimybėmis pažinti kultūras, leistis į nepamirštamą gyvenimo nuotykį studijuojant ir atliekant praktiką užsienyje.

2022-02-24

Klaipėdoje veikiančios mokymo įstaigos vienija jėgas ir kuria bendrą strategiją, kaip pritraukti kuo daugiau jaunuolių rinktis rinkoje paklausias ir gerai apmokamas profesijas. Uostamiestis gali pasigirti turintis puikiai išvystytą švietimo sistemos grandinę, kuri padeda specializuotą profesinį kelią pradėti dar profesinės mokyklos suole ir, esant poreikiui, jį sėkmingai tęsti aukštosiose mokyklose. Tai ypač aktualu profesijų, susijusių su jūriniu ir inžineriniu sektoriumi, atstovams – būtent tokius specialistus rengia Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras (JSDRC) ir Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM).

 

2022-02-17
Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius Vaclav Stankevič ir Jūrų kapitonų asociacijos pirmininkas Juozas Liepuonius pasirašė paramos sutartį.
Sutartimi įsipareigojama skirti skatinamąsias socialines stipendijas gabiausiems LAJM studentams, kurie studijuoja Jūrų laivavedybos studijų programoje.LAJM bendruomenė džiaugiasi LAJM Socialinių partnerių iniciatyvomis skatinti studentus pasiekusius aukštų akademinių rezultatų ir parodžiusiems ypatingą darbštumą, sugebėjimus ir aktyvumą mokslinėje bei visuomeninėje veikloje.
2022-02-15

Tradicinis valstybinių švenčių minėjimas, pažymint Vasario 16-ąją - Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.
Lietuvos valstybės vėliavą, skambant Lietuvos himnui, kėlė LAJM studentai ir Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų kariai.

2022-02-11
Kviečiame studentus susitikti virtualiai ir išgirsti daugiau apie Erasmus+ programos galimybes.
Susitikimo metu ne tik rasite atsakymus į klausimus, kaip galima išvykti studijuoti ar atlikti praktiką svetur, tačiau savo patirtimi pasidalins ir jau Erasmus+ dalyvavę studentai
2022-02-04
Mieli būsimi absolventai, šįkart diplomų teikimo ceremonija bus kiek kitokia, bet ne mažiau džiaugsminga ir įsimintina!
Dėl COVID-19 pandemijos apribojimų, diplomų teikimo ceremonijoje dalyvauti kviečiame tik absolventus.
Laikas: Vasario 4 d. 12 val.
Vieta: LAJM Aula Magna didžioji salė
 
- Dėl saugumo reikalavimų, į diplomų teikimo ceremoniją registruotis čia;
- Į šventę bus įleidžiami tik Galimybių pasus turintys asmenys;
- Viso renginio metu bus privaloma dėvėti FFP2 respiratorių.
 
2022-01-27
Šį ketvirtadienį 15 val. kviečiame online stebėti LAJM absolvento Ričardo Movos ir Gintauto Kutkos kiek kitokį pokalbį - kokios galimybės atsiveria baigus LAJM?
Laukia nuotaikingas pokalbis, kuriame pašnekovai gvildens įvairius klausimus - kas yra jūrinė industrija? Kokios karjeros galimybės? Kas yra sėkmė? Ar sėkmė priklauso tik nuo pastangų?
Kviečiame stebėti!
Renginio nuoroda čia

2022-01-25
Studentai, norintys dalyvauti atrankose ir siekiantys išvykti pagal mainų programą Erasmus+ dalinėms studijoms ar praktikai, kviečiami iki 2022 m. vasario 21 d. užpildyti prašymą.
Prašymą rasite čia
Daugiau informacijos suteiks Tarptautinių ryšių skyrius telefonu +370 608 20140 arba el.paštu lma@lajm.lt 

2022-01-20
Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius Vaclav Stankevič ir UAB „Towmar Baltic“ vadovas Tomas Zabulionis pasirašė paramos sutartį.
Vadovų parašais įteisintame dokumente įsipareigojama skirti skatinamąsias socialines stipendijas 3 gabiausiems LAJM studentams, kurie studijuoja Jūrų transporto logistikos technologijos, Uosto ir laivybos valdymas bei Laivybos ir logistikos informacijos sistemos studijų programose.
LAJM bendruomenė džiaugiasi LAJM Socialinių partnerių iniciatyvomis skatinti studentus pasiekusius aukštų akademinių rezultatų ir parodžiusiems ypatingą darbštumą, sugebėjimus ir aktyvumą mokslinėje bei visuomeninėje veikloje.
2022-01-18

Šiandien baigėsi Slovėnijoje vykęs projekto Maritime Engine Room Simulator On-Line partnerių susitikimas. LAJM atstovavo projektų grupės narės Indrė Mickevičiūtė ir Gintvilė Šimkonienė.
Dvi dienas vykusio susitikimo metu, partneriai aptarė veiklas, kurios buvo atliktos per pastarąjį pusmetį- parengti ir patvirtinti studijų moduliai, apžvelgti programinės įrangos rengimo etapai bei diskutuota dėl tolimesnių projekto veiklų vykdymo, numatyti Raumoje vyksiančių virtualios platformos testavimo etapai bei projekto rezultato viešinimo veiklos.
Daugiau apie projektą čia 

2022-01-10
Šiandien LAJM prasidėjo baigiamieji kvalifikaciniai egzaminai ir baigiamųjų darbų viešieji gynimai. Pirmieji startavo Laivų elektros įrenginių eksploatavimo studijų programos studentai, kurie ginasi ir kontaktiniu, ir nuotoliniu būdu. Studijų programos vadovė, Gintvilė Šimkonienė pasidalino žinia, kad vienas studentas ginasi iš Vakarų Afrikos, Ganos krantinėje esančios Maersk Discoverer savaeigės gręžimo platformos.