Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Kontaktai

APIE LAJM | KONTAKTAI

Studijų skyrius

Studijų skyriaus vedėja

Sigita Dobrovolskienė

+370 46 397248

s.dobrovolskiene@lajm.lt

Tarptautinių studijų specialistė

Faustina Miceikienė

Mob.+370 68 755787

+370 46 397248

f.miceikiene@lajm.lt

 

Administracija

Direktorius

Vaclav Stankevič

+370 46 397240

lajm@lajm.lt

Dokumentų valdymo specialistė

Daina Valančauskienė

+370 46 397240

lajm@lajm.lt

Dir. pavaduotoja akademinei veiklai

Rima Mickienė

+370 46 397253

r.mickiene@lajm.lt

Studijų programų vadovai

Studijų programos „Jūrų laivavedyba“ vadovas

dr. Vytautas Dubra

+370 46 397245

v.dubra@lajm.lt

Studijų programos „Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas“ vadovas

dr. Justas Žaglinskis

+370 46 397246

j.zaglinskis@lajm.lt

Studijų programos „Laivų elektros įrenginių eksploatavimas“ vadovė

Gintvilė Šimkonienė 

+370 46 397306

Mob. +370 67 009107

g.simkoniene@lajm.lt

Studijų programos „Uosto ir laivybos valdymas“ vadovas

dr. Eduardas Spiriajevas 

+370 46 397255 

e.spiriajevas@lajm.lt

Studijų programos „Jūrų transporto logistikos technologijos“ vadovė

Vilma Locaitienė 

+370 46 397255 

v.locaitiene@lajm.lt

Studijų programos „Laivybos ir logistikos informacijos sistemos“ vadovė

Rasa Nutautienė 

+370 46 397255

r.nutautiene@lajm.lt

Karjeros ir komunikacijos skyrius

Karjeros ir komunikacijos skyriaus vedėja

Ieva Jašinskienė

+370 46 410310

i.jasinskiene@lajm.lt

Komunikacijos specialistė

 Vesta Biknerytė

 v.bikneryte@lajm.lt

Tarptautinių ryšių skyrius

Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja

dr. Simona Briedienė 

+370 46 397204

Mob. +370 60 820140

s.briediene@lajm.lt

Tarptautinių ryšių specialistė

Tatjana Lysenko 

+370 46 397206

Mob. +370 60 820140

t.lysenko@lajm.lt

Personalo skyrius

Personalo skyriaus vedėja

Ingrida Skiparienė

+370 46 397244

i.skipariene@lajm.lt

Teisininkė, LAJM duomenų apsaugos pareigūnė

Inna Railienė

+370 46 397244

i.railiene@lajm.lt

Jūrininkų mokymo centras

Jūrininkų mokymo centro vedėjas

Artūras Virkėtis

+370 46 397242

a.virketis@lajm.lt

Kursų specialistė

Andžela Gertienė

+370 46 397250

a.gertiene@lajm.lt

Biblioteka

Bibliotekos vedėja  

Rima Stasytienė

+370 46 397262

r.stasytiene@lajm.lt

Ūkio dalis

Ūkio dalies vedėja, Viešųjų pirkimų specialistė

Monika Trumpickienė

+370 46 397256

m.trumpickiene@lajm.lt

Inžinierius

Alvydas Račickas

+370 46 397256

a.racickas@lajm.lt

Bendrabučio valdytoja 

Birutė Senkienė

 +370 46  410242

b.senkiene@lajm.lt