Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - PROJEKTAI

APIE LAJM | PROJEKTAI

Lietuvos aukštojoje mokykloje įgyvendinta daug infrastruktūrinių, studijų aplinkos, metodinių priemonių gerinimo projektų.
______________________________________________________________
ŠIUO METU ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI
 
 

Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech")

Renginių akademija

                

Užklausų vykdymo našumo vertinimo imitacinio modelio kūrimas siekiant nustatyti realaus laiko SQL užklausų srauto apdorojimo našumą skirtingose RDBVS

                

Aukštosios mokyklos žinomumo didinimas tyrėjų ir mokslininkų socialinių tinklų profilių pagrindu

                 ŠESD emisijos reguliavimo taikant žaliųjų mokesčių portfelio modelį transportavimo ir sandėliavimo paslaugų sektoriuje galimybių tyrimas
               

KVJU patrauklumo tyrimas uosto įmonių veiklos sąveikos kontekste

 

 Jūrų transporto sektoriaus darbo rinkos atsparumo nenumatytiems globaliems pokyčiams tyrimas

Simulation of Sea Accidents for Effective Responses  (SeaSAFER)

 

Maritime Engine Room Simulator On-Line (Mersol)

SEAfarers Experiential Knowledge Based MENTORS (SEAMENTORS)

 

Maritime Simulators and Training Facilities Network for Enhancing the Exchange of Good Practices and Digital Learning (MARSNET)

 

Linguistic diversity in European Maritime Higher Education Institutions (MAR-LANG)
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai Dirbtinio intelekto pagrindu veikiančios, uosto krovos valdymo sprendimų paramos sistemos integracinės platformos sukūrimas

 

 
NAUJAUSI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
 
 
Jūrinių mazgų ABC
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai Jūrų verslo specialistus rengiančių organizacijų žinomumo didinimo panaudojant socialinių tinklų priemones galimybių vertinimas
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai Jūrų transporto sektoriaus darbo rinkos patrauklumo tyrimas
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai  Jūrų transporto sektoriaus išmaniosios organizacijos valdymo kompetencijų profilio modeliavimas
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai  Jūrų transporto sektoriaus verslo aplinkos patrauklumo tyrimas
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai  

Jūrų uosto logistinio jungiamumo modeliavimas taikant trumpųjų nuotolių laivybos ekonominio tvarumo principus

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai  Alternatyvių tarptautinės prekybos šablonų modeliavimas taikant jūrų uosto logistinio jungiamumo parametrus
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai  Erdvinio planavimo ir modeliavimo principų taikymas vertinant mažųjų uostų ekosistemų patrauklumą įvairaus tipo linijinės laivybos plėtojimui
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai  Skaitmeninio pasirengimo indekso modeliavimas siekiant įvertinti jūrų transporto sektoriaus verslo pasirengimą procesų skaitmenizavimui
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai    Tyrėjo mokslinių taikomųjų tyrimų profilio modeliavimas institucijos mokslinių tyrimų lauko pagrindu
 
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai
    
 
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokyklos įgyvendinti projektai
 
2002- 2016 m. laikotarpiu įgyvendinti projektai >>