Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - NAUJIENOS

APIE LAJM | NAUJIENOS

Vadybos studijų krypties išorinio vertinimo vizitas

Gegužės 25 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje vyko Vadybos studijų krypties išorinio vertinimo vizitas.
Išorinį vertinimą atliks SKVC sudaryta ekspertų grupė.
Grupės pirmininkas: Prof. dr. Teresa Paiva
Grupės nariai: Prof. dr. Erik Raimer Larsen;
Doc. dr. Tomi Solakivi;
Dovilė Alijošiūtė;
Joana Jasilionytė.