Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - NAUJIENOS

APIE LAJM | NAUJIENOS

Prasideda baigiamųjų darbų gynimai ir kvalifikacinių egzaminų laikymai

LAJM paskutiniųjų kursų studentams – ypatingas metas!
Nuo šiandien iki birželio 15 d. LAJM vyksta studentų baigiamųjų darbų gynimai bei kvalifikacinių egzaminų laikymai.

Studijas baigia Jūrų laivavedybos, Laivų energetinių įrenginių eksploatavimo, Laivų elektros įrenginių eksploatavimo, Jūrų transporto logistikos technologijų, Uosto ir laivybos valdymo bei Laivybos ir logistikos informacijos sistemos (I baigimo laida!) studijų programų studentai.

Baigiamuosius darbus gina visi LAJM studentai, jūrinių studijų studentai taip pat laiko kvalifikacinius egzaminus jūriniam laipsniui gauti. Baigiamąjį kvalifikacinį egzaminą sudaro dvi dalys: teorinė ir praktinė. Egzaminas apima žinių ir praktinių įgūdžių tikrinimą ir vertinimą profesinės veiklos srityse ir vyks po keletą dienų suskirstant egzamino dalyvius į pogrupius teorinei ir praktinei egzamino dalims.

Šią vasarą sėkmingai užbaigti studijas ketina daugiau nei 150 LAJM studentų!

Jau birželio 28 d. kviesime LAJM absolventus, jų artimuosius, dėstytojus ir visus jūrinės bendruomenės narius, kartu pasidžiaugti pirmojo studijų etapo užbaigimo proga!
Absolventams linkime sėkmės, puikių įvertinimų ir ...septynių pėdų po kyliu!