Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - NAUJIENOS

APIE LAJM | NAUJIENOS

Jūrininkų ir jūrų uosto specialistų rengimas ir perspektyva Klaipėdoje

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM) ne tik didina jūrininkų ir jūrų uosto bei verslo specialistų rengimo tempą, bet ir plečia šių jūrų transporto sektoriui gyvybiškai svarbių specialistų kompetencijas.
Veikiant kartu su Vilniaus Gedimino technikos universitetu VILNIUS TECH Transporto ir logistikos mokslo ir studijų klasteryje planuojama pasinaudoti aukštųjų mokyklų sinergija, visų pirma, sutelkiant dėmesį į jūrininkų ir jūrų uosto bei verslo specialistų rengimo koleginių studijų kokybės gerinimą. Laivavedžių, laivų mechanikų ir elektromechanikų bei jūrų, transporto logistikos specialistų studijos bus papildytos transporto inžinerijos studijų dalykais.
LAJM prisidėjo prie Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos kreipimosi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją dėl kvalifikacijos reikalavimų darbo kėlimo kranais organizatoriui (anksčiau – kėlimo kranų darbų vadovui) Klaipėdos uosto krovos kompanijose. Kadangi šiems specialistams keliamas inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimo reikalavimas, todėl studijų programa ,,Uosto ir laivybos valdymas“, pagal kurią iki šiol buvo rengiami specialistai krovos kompanijoms, bus papildyta jūrų inžinerijos dalykais, o ateityje pertvarkoma į tarpkryptinę, jūrų inžinerijos ir vadybos, programą. Tikimasi, kad tuo bus atlieptas jūrų krovos kompanijų personalo poreikis.
Prasidėjo naujas LAJM bendradarbiavimo su Karinėmis jūrų pajėgomis ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija etapas – pradėta kurti jungtinė universitetinė gynybos technologijų studijų programa, pagal kurią parengtiems karinių laivų jūrininkams karininkams neliks jokių formalių ribojimų siekti karininko karjeros.
Studijų sėkmė priklauso ir nuo dėstytojų darbo kokybės. Nauja LAJM veikla paskatino LAJM dėstytojų sprendimą pradėti studijuoti transporto inžinerijos krypties doktorantūroje, kurią koordinuoja VILNIUS TECH, ir pritraukė naujų dėstytojų – jūrininkų praktikų ir transporto inžinerijos mokslininkų. LAJM rūpinasi būsimųjų dėstytojų rengimu ¬ į sukurtą VILNIUS TECH ir LAJM jungtinę Transporto inžinerijos magistrantūros studijų programos specializaciją ,,Jūrų transporto inžinerija ir logistika“ įstojo 14 LAM absolventų, jūrų laivavedžių ir laivų mechanikų, kurių dalis baigus studijas taps LAJM dėstytojais.
LAJM ir VILNIUS TECH, veikdami Transporto ir logistikos mokslo ir studijų klasteryje, ir bendradarbiaudami su UAB ,,Ignitis Renewables“ rengiasi kurti naują koleginių studijų programą, skirtą alternatyvios energetikos objektų jūroje statybos, eksploatavimo ir priežiūros specialistų rengimui pagal tarptautinį vėjo energetikos pramonės standartą GWO. Naujoji programa bus tarpkryptinė, jūrų inžinerijos ir elektros inžinerijos krypčių. Studijų programa bus vykdoma Klaipėdoje, apjungiant LAJM ir VILNIUS TECH jūrų technologijų, jūrų inžinerijos, transporto inžinerijos, elektros inžinerijos, energetikos inžinerijos bei logistikos krypties akademinį personalą. LAJM Jūrininkų mokymo centras rengs ir akredituotas būtinas darbui energetikos objektuose jūroje ir sausumoje mokymo programas.
LAJM siekia kuo plačiau atliepti jūrų transporto sektoriaus darbdavių poreikius aukštos kvalifikacijos ir motyvuotais darbuotojais, o bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis ir Karinėmis jūrų pajėgomis ištrina teritorinio mąstymo ribas ir atveria plačias galimybes pritraukti į Klaipėdą studentų iš visos Lietuvos. Taip būtų mažinama Klaipėdos regiono atskirtis nuo kitų Lietuvos pramonės bei logistikos centrų, padidintas gyventojų mobilumas bei išplėsta darbo rinka, įtraukiant visą Lietuvos teritoriją į Lietuvos, jūrų valstybės, kontekstą bei didinant šalies integraciją į tarptautines mokslo, studijų, pramonės ir verslo sistemas.