Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - NAUJIENOS

APIE LAJM | NAUJIENOS

Šių metų liepos 12 d. Vyriausybės nutarimu Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla jungiasi su Vilnius TECH ir tampa Lietuvos jūreivystės akademija. Sujungimas ir bendra sąveika su Vilniaus Gedimino technikos universitetu tik didins galimybes laivavedžių, jūrų uosto specialistų, mechanikų, elektromechanikų ir kitų studijų krypčių kokybės gerinimui. Kartu veikiant bus praplėstas akademinis laukas – kuriamos naujos studijų plėtros kryptys, atliekami moksliniai tyrimai ir įgyvendinami projektai, dėstytojai turės didesnes galimybes kelti pedagogines kvalifikacijas, toliau bus stiprinamas dialogas su verslo atstovais, kad būtų atlieptas jūrinių ir ne tik verslo kompanijų specialistų klausimas. Tikime, kad kartu mums pavyks dar stipriau puoselėti Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, potencialą.