Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - NAUJIENOS

APIE LAJM | NAUJIENOS

Mar 29, 2023

Kovo 29-30 LAJM vyksta kartu su Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (EUSBSR) politikos atstovais suorganizuotas idėjų generavimo seminaras saugios laivybos, saugumo politikos srityse (Policy Area Safe actions).
Tikslas - nustatyti projektų idėjas, kuriomis EUSBSR galėtų pasidalinti visame Baltijos jūros regione ir padėti suinteresuotoms šalims formuoti projektų konsorciumus. Panašūs seminarai vyks kiekvienoje iš 8 ES valstybių narių, besiribojančių su Baltijos jūra.

Mar 23, 2023
Kovo 23 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje (toliau - LAJM) vyko tarptautinis renginys, kurio epicentre - socialinių ir inžinerinių naujovių plėtojimas jūrininkų rengime, siekiant užtikrinti saugią laivybą.
Dėmesys jūrininkų saugios laivybos įgūdžių formavimui skirtas jau gerokai anksčiau. Prieš dvejus metus LAJM kartu su tarptautiniais partneriais iš Portugalijos, Bulgarijos Rumunijos, subūrė komandą, kuri turėjo idėją - skaitmenizuoti jūrininkų rengimą.
LAJM vykęs renginys unikalus ir tuo, kad buvo ne tik pristatyti projekto rezultatai, bet taip pat vyko ir mokslinė konferencija „Development of Social and Engineering innovation in Maritime Education and Training to Ensure Shipping Safety“, todėl į saugios laivybos svarbą buvo pažvelgta daugialypiu kontekstu - praktiniu ir moksliniu.
 
Mar 15, 2023
Sveikiname LAJM absolventą Andrejų Prudnikovą, kuriam LR Susisiekimo ministerija suteikė apdovanojimą už perspektyviausią baigiamąjį darbą!
Tema: „Arijus“ UAB, konteinerių gabenimo vidaus vandenų transportu technologinių galimybių analizė | Darbo vadovė: Studijų programos "Jūrų transporto logistikos technologijos" vadovė Vilma Locaitienė
Autoriui skirta 200 Eur premija, siekiant jį paskatinti darbo temą plėtoti tolesnėse studijose.
Andrejaus darbe atskleista inovatyvi galimybė gabenti konteinerius vidaus vandenų transportu kaip tvaraus transporto alternatyva, kuri yra aktuali įgyvendinant ES tvaraus ir pažangaus judumo strategiją bei iškeltus uždavinius – iki 2030 m. padidinti vidaus vandenų transporto dalį krovinių pervežimuose 25%, o iki 2050 m. - 50%.
Mar 13, 2023
Kovo 13 d. vyko LAJM Tarybos posėdis, kurio metu balsų dauguma LAJM tarybos pirmininku išrinktas Aleksandras KAUPAS, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas.
Taryba yra kolegialus LAJM valdymo organas, sprendžiantis strateginius aukštosios mokyklos veiklos klausimus, į kurį įtraukiami ne tik LAJM akademinės bendruomenės, bet ir visuomenės atstovai.
Mar 11, 2023
LAJM bendruomenė tradiciškai minėjo Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną!
12 val. vyko Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija, skambant Lietuvos himnui.
Vėliau vyko dokumentinio filmo „Sakmė apie karo laivą“ peržiūra.
Mar 9, 2023

LAJM svečiavosi International House Klaipėda projektų vadovė Viktorija Giedraitienė!
Susitikimo metu pranešėja atskleidė tarpkultūrinio bendravimo svarbą, supažindino su naudingais įrankiais sėkmingam tarpkultūriniam bendravimui, pasidalino idėjomis, kaip ugdyti tarpkultūrinius įgūdžius.
Dėkojame už įdomų ir įtraukiantį pranešimą ir džiaugiamės bendradarbiavimu su Klaipėda ID.

Mar 3, 2023
Kovo 3 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje jau aštuntą kartą šurmuliavo nemokama studijų mugė „Studijų regata 2023”. Mugės metu moksleiviai galėjo susipažinti su LAJM studijų programomis bei daugiau sužinoti apie galimybę rinktis studijas Klaipėdoje. Dėkojame LAJM lektorei Vilmai Locaitienei, kuri su mugės dalyviais pasidalino įžvalgomis - Tvarūs jūrų uostai: ką mums žada ateitis? 
Feb 25, 2023
Lietuvos aukštosios jūreivystės mokykla vasario 25 d. mini garbingą 75 metų veiklos jubiliejų. Šios aukštosios mokyklos istorija siekia 1948 metus, kai vasario 25 d. tuometinės TSRS Ministrų Tarybos nutarimu NR.471, TSRS žuvies pramonės ministerijos ir TSRS aukštojo mokslo ministerijos įsakymu NR. 344/94 buvo įsteigta Klaipėdos jūreivystės mokykla – šiandieninė Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla.
LAJM, vienintelė jūrinė mokslo ir studijų institucija, garsiai skelbia visuomenei, kad Lietuva - jūrų valstybė. Kasdien puoselėdama marinistinę dvasią, LAJM bendradarbiauja su jūrinėmis organizacijomis, kartu inicijuoja renginius, parodas, mokomąsias ekskursijas, jūrininkų susitikimus ir skatina suprasti, kokią pridėtinę vertę Lietuvos valstybei kuria Baltijos jūra, jūrų uostas ir ten dirbantys žmonės.
Feb 23, 2023
JŪRIŠKAS PROJEKTAS „Į UOSTĄ SUGRĮŽTANTYS LAIVAI!“
Uostamiestis ir parplaukiantys laivai – Klaipėdos bendruomenės identitetas, miesto unikalumas. Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos bendruomenė minėdama 75 metų veiklos sukaktį, kviečia visus Šviesų festivalio dalyvius atrasti švyturio šviesos signalą - kelrodį grįžtančių laivų karavanui.
Šviesų festivalis vyko Vasario 23-25 dienomis. Plačiau čia
Vieta: I. Kanto g. 7.
Feb 23, 2023
Kviečiame STUDENTUS dalyvauti Erasmus+ programoje ir studijuoti/atlikti praktiką svetur!
Išgirsti daugiau apie Erasmus+ programos galimybes jau šį ketvirtadienį, 12 val.
Susitikimo metu ne tik rasite atsakymus į klausimus, kaip galima išvykti studijuoti ar atlikti praktiką svetur, tačiau savo patirtimi pasidalins ir jau Erasmus+ dalyvavę studentai.
Feb 22, 2023
LAJM atidaryta Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus paroda „Klaipėdos kraštas ir Lietuva: lemtingi 1923-ieji“. Parodoje atsispindi reikšmingiausi įvykiai, prasidėję Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje ir baigęsi 1923 m. Klaipėdos krašto prisijungimu prie Lietuvos. Paroda veiks iki kovo 19 d., LAJM I aukštas.
Maloniai kviečiame aplankyti!
Feb 16, 2023
Jau vasario mėnesį 8 LAJM absolventai pradės studijuoti VILNIUS TECH Transporto inžinerijos fakulteto magistrantūros programų ,,Transporto inžinerija" ir ,,Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika" papildomuosius studijų dalykus. Jūrų inžinerijos ir jūrų technologijų studentams siūloma naujai parengta magistrantūros programos specializacija ,,Jūrų transporto inžinerija ir logistika".
Pasirinkus naująją specializaciją bus studijuojama jūrų transporto ekosistema, laivų inžinerinių sistemų valdymas, jūrų uosto krovos modeliavimas, jūrų transporto logistika ir ekonomika bei kiti mokslinių tyrimų, transporto sistemų valdymo dalykai. 
Feb 15, 2023
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla ir Lietuvos Jūrų muziejus pasitiko Vasario 16-ąją su išskirtiniu meniniu-edukaciniu leidiniu – knyga „Su jūra mes didesni“, kuri yra skirtas pažymėti Lietuvos – jūrinės valstybės 100-metį.
12.00 vyko iškilminga Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija skambant Lietuvos himnui. Vėliavą kelė LAJM studentai ir Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų kariai, o po ceremonijos vyko LJM knygos „Su jūra mes didesni“ pristatymas.
Feb 15, 2023

Uniformos diena - visai jūrinei bendruomenei ypatingai svarbi ir prasminga ceremonija, kurios metu pirmo kurso jūrinių studijų programų studentams įteikiami uniformos antpečiai!
Sveikiname pirmo kurso studentus!

Feb 8, 2023
2022 metų Prano Dovydaičio premijos laureato vardas suteiktas Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos docentui dr. SAULIUI LILEIKIUI.
Žymaus tarpukario Lietuvos visuomenės veikėjo, Nepriklausomybės Akto signataro, Ministro Pirmininko, teisininko, filosofo, profesoriaus Prano Dovydaičio premija teikiama kasmet geriausiam žurnalo autoriui už kūrybinę mintį ir mokslines publikacijas.
 
Saulius Lileikis nuo 1998 m. dirba Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje, dėsto taikomųjų tyrimų metodologiją, valdymo psichologiją, darnos mentalitetą, verslo etiką.
Docentas paskelbė 4 mokslo monografijas, išleido 7 studijų knygas bei parengė daugiau nei per šimtą mokslo straipsnių Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose mokslo leidiniuose savarankiškai arba su bendraautoriais.
Mokslinių tyrimų sritys: mokslo metodologija, jūrinė hodegetika, jūrų uosto antropologija ir vadyba.

Didžiuojamės ir sveikiname Prano Dovydaičio Premijos Laureatą LAJM docentą dr. Saulių Lileikį!
 
 
Feb 6, 2023
 Taryba tvirtina aukštosios mokyklos viziją, misiją, strateginį veiklos planą, struktūros pertvarkos planus, metinę veiklos ataskaitą, metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, šios sąmatos įvykdymo ataskaitą ir atlieka kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje.
Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, iki 2023 m. vasario 22 d. 11.00 val. (vėliausia dokumentų pateikimo data ir valanda) asmeniškai arba registruotu laišku Rinkimų komisijai (I. Kanto g. 7, 126 kab., LT-92123 Klaipėda) privalo pateikti dokumentus.
Feb 6, 2023
MAR-Lang - tai Europos jūrinių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo ir partnerystės projektas didinant kalbų įvairovę.
Projekto atidarymo ceremonija ir pirmas dalyvių susirinkimas įvyko 2023 m. vasario 2 d. Nacionalinėje aukštojoje jūreivystės mokykloje Havre (Prancūzija). Susirinkime dalyvavo jūrinės administracijos, laivybos kompanijų atstovai, dėstytojai ir studentai.
Direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai Rima Mickienė pristatė atvykusiems svečiams LAJM veiklą ir projekto komandą, o Tatjana Lysenko, tarptautinių ryšių specialistė, aptarė organizacinius ir dokumentų rengimo klausimus.
Šiam projektui įgyvendinti skirta Europos Sąjungos Erasmus + programos parama.
Feb 2, 2023
LAJM svečiavosi Maldyvų uostų administracijos atstovai. Šio pažintinio, mokomojo vizito į Lietuvą tikslas - Maldyvų Respublikos uostų administracijos darbuotojams susipažinti su Lietuvos jūrų transporto sektoriaus mokymo įstaigomis, įmonėmis, asociacijomis, pasidalinti gerąja praktika. Tikimės tolimesnio bendradarbiavimo atveriant galimybes potencialiems studentams iš Maldyvų Respublikos.
Jan 30, 2023
Sausio 30 d. LAJM vyko projekto "Maritime Engine Room Simulator On-Line" pristatymo renginys. Renginio metu buvo pristatytas Virtualus laivo jėgainės simuliatorius, kurį LAJM atstovai kuria kartu su partneriais iš Suomijos, Slovėnijos, Ispanijos, Turkijos bei Ukrainos.
Kaip teigia projekto koordinatorius Heikki Koivisto, iš Suomijos taikomųjų mokslų universiteto „Tai labai svarbu jūrininkams, nes jie ne visada gali dalyvauti paskaitose fiziškai“.
Jan 27, 2023
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM, ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas VILNIUS TECH, veikdami Transporto ir logistikos mokslo ir studijų klasteryje, sukūrė naują transporto inžinerijos magistrantūros studijų programos specializaciją ,,Jūrų transporto inžinerija ir logistika“, skirtą visų aukštųjų mokyklų inžinerijos ir technologijų studijų krypčių absolventams, o LAJM – tai laivavedžiams, laivų inžinieriams ir laivų elektros inžinieriams.
LAJM ir VILNIUS TECH tikisi, kad transporto inžinerijos, inžinerinės ekonomikos ir logistikos studijos, susijusios su jūrų transportu, padidins studijų tarptautiškumo dedamąją, bus patrauklios studentams ir iš Lietuvos, ir iš užsienio šalių, o tai itin svarbu šalies, ypač Klaipėdos regiono, jūrų transporto sektoriaus darbo rinkai, kurioje šiuo metu yra bene didžiausia aukštos kvalifikacijos transporto inžinerijos specialistų paklausa!


<< <  Puslapis 2 iš 3  > >>