Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - NAUJIENOS

APIE LAJM | NAUJIENOS

Rgs 14, 2023

Sveikiname studijų programos ,,Laivų elektros įrenginių eksploatavimas” vadovę Gintvilę Šimkonienę apgynus daktaro disertaciją tema “Elektros skirstomojo tinklo patikimumo modelių pritaikomumo tyrimas”.

Rgs 1, 2023

Brangūs studentai, dėstytojai, LAJM bendruomenės nariai,

Sveikinu Jus su mokslo metų pradžios švente!

Vasara pralėkė nenumaldomai greitai, o rugsėjo 1-oji mums, kaip ir kiekvienais metais, primena, kad vėl žengiame į tam tikrą susikaupimo periodą.

Šie metai nebuvo įprasti. Jie mums visiems atnešė tam tikrus pokyčius, kuriuos priimti reikėjo ir drąsos, ir kantrybės. Tikiu, kad kiekvienas naujas pokytis kuria teigiamus poslinkius, o pastarieji veda aukštesnių siekių link.

Noriu visiems palinkėti sėkmingos pradžios: pirmakursiams - lengvo įsiliejimo į studijas, aukštesniųjų kursų studentams - smalsumo ir veržlumo, dėstytojams ir bendruomenės nariams - kantrybės ir neblėstančios energijos. Jūsų visų pozityvumas ir vėl sugrįžtantis šurmulys leidžia teigti, kad kartu mes esame daugiau.

Nuoširdžiai

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius

Vaclav Stankevič

Rgp 25, 2023

Šiais metais ne tik mūsų studentai švęs naujų studijų metų šventę, bet ją švęs ir LAJM dėstytojai Vilma Locaitienė bei Arvydas Jankauskas.

Sveikiname pradėjus transporto ir inžinerijos doktorantūros studijas bei linkime didžiausios sekmės pildant savo žinių bagažą!

Rgp 10, 2023

Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje apsilankė DFDS Lietuva kompanijos atstovai:

Mrs. Gemma Griffin, DFDS Vice President & Head of Global Crewing ir p. Mindaugas Alekna, AB DFDS Head of Crewing Baltics.

Lie 19, 2023

Nuo šiandien iki gruodžio mėn. 1 d. Lietuvos jūreivystės akademijos pirmajame aukšte atidaryta M. K. Čiurlionio kūrinių reprodukcijų paroda DVI STICHIJOS: KALNAI IR JŪRA.

Lie 13, 2023

Šių metų liepos 12 d. Vyriausybės nutarimu Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla jungiasi su Vilnius TECH ir tampa Lietuvos jūreivystės akademija. Sujungimas ir bendra sąveika su Vilniaus Gedimino technikos universitetu tik didins galimybes laivavedžių, jūrų uosto specialistų, mechanikų, elektromechanikų ir kitų studijų krypčių kokybės gerinimui. Kartu veikiant bus praplėstas akademinis laukas – kuriamos naujos studijų plėtros kryptys, atliekami moksliniai tyrimai ir įgyvendinami projektai, dėstytojai turės didesnes galimybes kelti pedagogines kvalifikacijas, toliau bus stiprinamas dialogas su verslo atstovais, kad būtų atlieptas jūrinių ir ne tik verslo kompanijų specialistų klausimas. Tikime, kad kartu mums pavyks dar stipriau puoselėti Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, potencialą.

Lie 5, 2023

Liepos 6-oji – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės diena

Iškilminga vėliavos pakėlimo ceremonija ir Tautiškos giesmės giedojimas

Lie 4, 2023

Birželio 30 d. Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos (LAJM) atstovai atvyko į Vilniaus Gedimino technikos universitetą (VILNIUS TECH) aptarti bendrus mokslo ir studijų projektus. Dar praėjusių metų rudenį abi aukštosios mokyklos nusprendė iš esmės pakeisti transporto ir logistikos mokslo bei studijų situaciją šalyje ir paspartinti pažangą transporto sektoriuje. Veikdamos kartu LAJM ir VILNIUS TECH apjungia visas transporto rūšis – sausumos, oro, vandens (jūrų ir vidaus vandenų). Susitikimo metu aptartas glaudus bendradarbiavimas vykdant mokslinius tyrimus, nubrėžti inovatyvių bendrų mokslo projektų kontūrai, pavyzdžiui, buvo kalbama apie dirbtinio intelekto technologijų taikymą ne tik automobilių kelių, geležinkelių, vamzdynų ir oro, bet ir jūrų transporto srityje, pasitelkiant darnaus transporto sprendimus. 

Bir 15, 2023
Birželio 12-16 dienomis Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla organizavo mokymus Kazachstano Respublikos Industrijos ir infrastruktūros vystymo ministerijos bei valstybinės įmonės „Kazakhstan Su Zholdary“ atstovams.
Mokymų tikslas – pristatyti Lietuvos jūrų transporto sektorių, supažindinti su Lietuvoje ratifikuotomis tarptautinės jūrų organizacijos konvencijomis, jūrininkų darbą reglamentuojančiais teisės aktais ir ypatumais, KIPIS sistemos veikimo principu ir galimybėmis bei pasidalinti gerąja patirtimi iš įvairių jūrinio sektoriaus atstovų.
Bir 13, 2023
Jau birželio 28 dieną, sėkmingai baigiamuosius darbus apgynusiems ir kvalifikacinius egzaminus išlaikiusiems Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentams bus įteikti profesinio bakalauro diplomai.
Ši šventė ypatinga – nuotaikingos ir iškilmingos šventės metu minėsime LAJM 75 metų veiklos sukaktį!
Bir 9, 2023
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM) ne tik didina jūrininkų ir jūrų uosto bei verslo specialistų rengimo tempą, bet ir plečia šių jūrų transporto sektoriui gyvybiškai svarbių specialistų kompetencijas.
LAJM siekia kuo plačiau atliepti jūrų transporto sektoriaus darbdavių poreikius aukštos kvalifikacijos ir motyvuotais darbuotojais, o bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis ir Karinėmis jūrų pajėgomis ištrina teritorinio mąstymo ribas ir atveria plačias galimybes pritraukti į Klaipėdą studentų iš visos Lietuvos. Taip būtų mažinama Klaipėdos regiono atskirtis nuo kitų Lietuvos pramonės bei logistikos centrų, padidintas gyventojų mobilumas bei išplėsta darbo rinka, įtraukiant visą Lietuvos teritoriją į Lietuvos, jūrų valstybės, kontekstą bei didinant šalies integraciją į tarptautines mokslo, studijų, pramonės ir verslo sistemas.
 
Bir 6, 2023
Sutelkiant jūrų technologijų bei jūrų inžinerijos pakraipos kolegines studijas, pritarta Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą prijungti prie VILNIUS TECH, įsteigiant universiteto padalinį Klaipėdoje – Jūreivystės akademiją.
Aukštųjų mokyklų sinergija leistų integruoti visą Lietuvos teritoriją į jūrinės valstybės kontekstą – darbuotojų, jūrininkų, specialistų, transporto, logistikos ir energetikos specialistų rengimas padėtų pritraukti visų Lietuvos miestų gyventojus, paskatintų mokslinių tyrimų, vykdomų Jūreivystės akademijoje, plėtrą, koleginių studijų kokybės gerinimą, regionui svarbių programų vykdymą bei studentų skaičiaus augimą.
Tačiau nei studentams, nei darbuotojams jaudintis dėl pokyčių nereikia.
Plačiau čia
Bir 5, 2023

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija kuria naują jungtinę gynybos studijų krypties programą, pagal kurią bus rengiami karininkai Lietuvos kariuomenės karinėms jūrų pajėgoms. Būsimiesiems karinio laivyno karininkams bus suteikiamas aukštasis universitetinis išsimokslinimas ir bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Tai užtikrins sėkmingą karininko karjerą ir bus naudinga įsitvirtinimui civiliniame sektoriuje pabaigus karo tarnybą.

Būsimieji jūrų karininkai gynybos mokslus studijuos Vilniuje, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, jūreivystę – Klaipėdoje, Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje, o karybą jūrų laivuose – Karinėse jūrų pajėgose.

Geg 30, 2023
LAJM paskutiniųjų kursų studentams – ypatingas metas!
Nuo šiandien iki birželio 15 d. LAJM vyksta studentų baigiamųjų darbų gynimai bei kvalifikacinių egzaminų laikymai.
Šią vasarą sėkmingai užbaigti studijas ketina daugiau nei 150 LAJM studentų!
Jau birželio 28 d. kviesime LAJM absolventus, jų artimuosius, dėstytojus ir visus jūrinės bendruomenės narius, kartu pasidžiaugti pirmojo studijų etapo užbaigimo proga!
Absolventams linkime sėkmės, puikių įvertinimų ir ...septynių pėdų po kyliu!
Geg 26, 2023

21-ojo Europos transporto kongreso (European Transport Congress - ETC) išvakarėse, Prahoje, LAJM oficialiai pristatyta Europos transporto mokslų platformos nare (European Platform of Transport Sciences - EPTS Foundation e. V.)
2023 m. gegužės 25–26 d. vyksiančių konferencijų „Smart Cities Symposium Prague 2023“ ir „European Transport Congress 2023" organizatorius - Prahos Čekijos technikos universiteto Transporto mokslų fakultetas. Pagrindinis dėmesys renginio metu bus skiriamas tyrimams išmaniųjų miestų atsparumo stiprinimui.

Geg 25, 2023

Gegužės 25 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje vyko Vadybos studijų krypties išorinio vertinimo vizitas.
Išorinį vertinimą atliks SKVC sudaryta ekspertų grupė.
Grupės pirmininkas: Prof. dr. Teresa Paiva
Grupės nariai: Prof. dr. Erik Raimer Larsen;
Doc. dr. Tomi Solakivi;
Dovilė Alijošiūtė;
Joana Jasilionytė.

Darbotvarkė čia

Geg 20, 2023

Gegužės 20- ąją, Europos jūros dieną, vyksoiškilminga ceremonija, kurios metu LAJM studentai prisiekė stiprinti Lietuvos, kaip jūrų valstybės prestižą, tikslingai panaudoti aukštojoje mokykloje įgytas žinias, vykdyti patikėtas pareigas, užduotis, būti dorais ir garbingais jūrininkais, jūrų verslo atstovais.
Taip pat renginio metu Karinių jūrų pajėgų Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojai ištardami svarbiausios gyvenime priesaikos, Kario priesaikos žodžius, prisiekė Lietuvos vėliavai, įsipareigos prieš save, savo artimuosius, Tėvynę ir jos žmones, negailėdami savo jėgų ir gyvybės ginti Lietuvos valstybę, puoselėti ir ginti jos laisvę.

Priesaika Jūrai – tai vienas iš tradicinių LAJM renginių, pristatantis jūrinę bendruomenę, ilgametes tradicijas ir meilę jūrai visiems miesto gyventojams ir miesto svečiams.

 

Geg 18, 2023
Gegužės 15-19 LAJM lankėsi partneriai iš Filipinų Holy Cross of Davao College (HCDC) - dėstytojas Salcedo Viscara Roberto, Tarptautinio kalbų ir ryšių centro vadovė Sheryl Jo Urdaneta bei jų studentė Langitan Loren Jhaine Balante.
LAJM dėka HCDC praėjusiais metais prisijungė prie Erasmus+ programos, buvome pirmieji jų Erasmus+ partneriai Europoje (KA171).
Geg 4, 2023

LAJM tradiciškai praūžė moksleivių iš visos Lietuvos dėmesį prikaustęs konkursas Jūrų keliais 2023! Entuziastingai ir kovingai nusiteikę jaunuoliai negailėjo jėgų, o emocijos virte virė viso renginio metu. Pagrindinį prizą – kelionę keltu maršrutu: Klaipėda - Karlshamnas - Klaipėda, iškovojo pirmosios vietos nugalėtojai – Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos moksleiviai ir Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos auklėtiniai.

Daugiau čia 

Bal 14, 2023
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubas kartu su Lietuvos aukštąja jūreivystės mokykla sukvietė Klaipėdos bendruomenę į Broniaus Antano Rasimo knygos apie Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą Juozą Karvelį pristatymą.
 


Puslapis 1 iš 3  > >>