Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - NAUJIENOS

APIE LAJM | NAUJIENOS

Sau 24, 2023
Vasario 10 d. kviečiame LAJM absolventus, jų artimuosius, dėstytojus ir visus jūrinės bendruomenės narius kartu pasidžiaugti pirmojo studijų etapo užbaigimo proga!
Pasidžiaukime kartu LAJM absolventų pasiekimais ir išlydėkime juos į plačias galimybių jūras!
Sau 13, 2023
Minint Laisvės gynėjų dieną, Sausio 13-ąją:
- Kviečiame tradiciškai prisidėti prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir 8 val. languose uždegti vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes.
- 12 val. dalyvauti Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremonijoje, skambant Lietuvos himnui.
 
Minint Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-metį, Sausio 15-ąją:
11 val. kviečiame dalyvauti Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremonijoje.
 
Vėliavos pakėlimo ceremonijos vyks Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos išoriniame kieme (adresu I. Kanto g. 7), vėliavą kels LAJM studentai ir Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų kariai.
Sau 12, 2023
Sausio 12 d.  LAJM prasidėjo baigiamųjų darbų viešųjų gynimų ir baigiamųjų kvalifikacinių egzaminų laikymo etapas. Pirmieji startavo studijų programos „Laivų elektros įrenginių eksploatavimas“ studentai.
Baigiamuosius darbus ginsis Uosto ir laivybos valdymo studentai. Jūrinių studijų programų „Jūrų laivavedyba“, „Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas“ ir „Laivų elektros įrenginių eksploatavimas“ studentai, siekiant gauti jūrini laipsnį ne tik ginsis baigiamuosius darbus, bet ir laikys baigiamuosius kvalifikacinius egzaminus, kuriuos sudaro dvi dalys: teorinė ir praktinė.
Sau 11, 2023
2023-01-11 LAJM Akademinės tarybos posėdyje, tarybos nariai pritarė doc. dr. Eduardo Spiriajevo atsistatydinimui iš LAJM AT pirmininko pareigų.
Balsų dauguma LAJM AT tarybos pirmininku išrinktas Arvydas Jankauskas, jūrų technologijų studijų krypties lektorius, Navigacinio treniruoklio vedėjas, JMC vyr.instruktorius.
Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Akademinė taryba - LAJM akademinių reikalų kolegialus valdymo organas, veikiantis pagal Akademinės tarybos patvirtintą darbo reglamentą.


<< <  Puslapis 3 iš 3